Reportage

Reportage Reportagen er i sin grundbetydning journalistisk formidling af iagttagelser, stedets og øjeblikkets journalistik, som på modtagerens vegne vinkler og tematiserer observationer. Reporteren giver altså modtageren et billede af en konkret virkelighed. Men billedet er vinklet og fortalt således, at den samtidig udvider læserens forståelse for den virkelighed, den beskriver. Ordet “reportage” kommer fra det […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Gitte Luk
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Mogensen, K. 2000, Bech-Karlsen 2000, Borker & Brøndgaard 2001

Reference

Bech-Karlsen, Jo (2000). Reportasjen. Oslo: Universitetsforlaget

Borker, Lisbet & Brøndgaard, Povl Erik (red.) (2001). Avisreportagen fra Cavling til Sabroe. København: Dansklærerforeningen

Mogensen, Kirsten (2000). Arven. Journalistikkens traditioner, normer og begreber. København: Roskilde Universitetsforlag