Refunktionalisering

Refunktionalisering Ved “refunktionalisering” forstås, at et givet medie omformes for at varetage helt eller delvis ændrede funktioner og formål. Forskere har gennem det 20. århundrede dokumenteret talrige eksempler på refunktionalisering både i forbindelse med skriftens betydning for talen (Ong, Havelock, Goody), bogtrykkets for skriften (Elisabeth L. Eisenstein, Ong) og de elektroniske mediers betydning for de […]

Resten af artiklen er skjult. Log ind for at se resten.
Supplerende læsning

Thompson, J.B. 1995, 2001, Finnemann 2001, 2005

Reference

Finnemann, Niels Ole (2001). Internet – A new Communicative Infrastructure. (Skrifter fra Center for Internetforskning, 02). Aarhus: Aarhus Universitet. [Online-udg. <http://www.cfi.au.dk/publikationer/skrifter> set 11.12.2009]

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Thompson, John. B. (1995). The Media and Modernity. Stanford: Stanford University

Thompson, John B. (2001). Medierne og Moderniteten. Overs. af Stig W. Jørgensen. København: Hans Reitzel