Receptionsforskning

Receptionsforskning Ved reception forstås publikums modtagelse af programmer og tekster, og hvordan indholdet bliver tolket og gjort meningsfuldt og relevant. Dette er udgangspunktet for receptionsforskningen, som har været en central tradition i publikumsforskningen siden 1980’erne. Inden for denne tradition ser man på de processer, hvor publikum modtager, opfatter og oplever forskellige mediebudskaber. Receptionsforskningen er inspireret […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Ingunn Hagen
Emneredaktør David Mathieu
Reference

Alasuutari, Perrti (red.) (1999). Rethinking the Media Audience. The New Agenda. London: Sage

Baym, Nancy (2000). Tune in, log on. Soaps, fandom, and online community, Newbury Park, Calif.: Sage

Bruhn Jensen, Klaus (1986). Making Sense of the News. Towards a Theory and an Empirical Model of Reception for the Study of Mass Communication. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag [Disputats]

Bruhn Jensen, Klaus & Rosengren, Karl Erik (1990). “Five Traditions in Search of the Audience.” European Journal of Communication, 5 , (2-3), s. 207-239

Bruhn Jensen, Klaus (1991b). “When Is Meaning? Communication Theory, Pragmatism, and Mass Media Reception.” I: Anderson, James A. (red.). Communication Yearbook, 14. Newbury Park, Calif.: Sage, s. 3-32

Christensen, Christa Lykke (2003). Visuelle følelser – en undersøgelse af unges billedoplevelser. København: Samfundslitteratur

Corner, John (1991). “Meaning, Genre and Context. The Problematics of ‘Public Knowledge’ in the New Audience Research.” I: Curran James & Gurevitch Michael (red.). Mass Media and Society. London: Edward Arnold

Graham, Todd S. & Hajru, Auli (2011). “Reality TV as a trigger of everyday political talk in the net-based public sphere.” European Journal of Communication, 26 (1), s. 18-32

Hagen, Ingunn (1992). News viewing ideals and everyday practices. The ambivalences of watching Dagsrevyen. Bergen: Institutt for Medievitenskap, Universitetet i Bergen

Hagen, Ingunn (1998a). Medias Publikum. Frå mottakar til brukar? Oslo: Ad Notam Gyldendal

Hagen, Ingunn (1998b). “Creation of Socio-cultural Meaning. Media Reception Research and Cognitive Psychology.” I: Höijer, Birgitta & Werner, Anita (red.). Cultural Cognition. New Perspectives in Audience Theory. Göteborg: Nordicom, s. 59-73

Hagen, Ingunn (2003). “Being a computer user – what does that mean? A discussion about young people’s talk about computers and themselves.” I: Tufte, Thomas (red.). Medierne, minoriteterne og det multi-kulturelle samfund – skandinaviske perspektiver. Göteborg: Nordicom

Hagen, Ingunn (2001a). “Norway: Norwegian Memories of the Disney Universe.” I: Wasko, Janet; Phillips, Mark & Meehan, Eileen R. (red.). Dazzled by Disney? The Global Disney Audiences Project. London/New York: Leicester University Press

Hagen, Ingunn (2001b). “Kos eller kvalme? Seernes reaksjoner.” I: Bakøy, Eva & Syvertsen, Trine (red.). Sjekking på TV. Offentlig ydmykelse eller bare lek? En studie av Reisesjekken – programformat, deltakere, produsenter, sponsorer og publikum. Oslo: Unipub

Hall, Stuart (1973/1980). “Encoding/decoding in the Television Discourse.” I: Stencilled Occasional Papers, Centre For Contemporary Cultural Studies University of Birmingham 1973-75, (7). Genoptr. som “Encoding/Decoding” I: Hall, Stuart; Hobson, Dorothy; Lowe, Andrew & Willis, Paul (red.) (1980). Culture, media, language. Working papers in cultural studies, 1972-79. London: Hutchinson, s. 128-38

Höijer, Birgitta (1998b). “Cognitive and Psycho-Dynamic Perspectives on Reception of Television Narration.” I: Höijer, Birgitta & Werner, Anita (red.) Cultural Cognition. New Perspectives in Media Audience Research. Göteborg: Nordicom

Höijer, Birgitta (1991). Lustfylld glömska, kreativ illusion och realitetsprövning. Om publikens tankeprocesser vid tittande på fiktion och fakta. I samarb m. Lilian Nowak. (Publik- och programforskning, 1991-15). Stockholm: Sveriges Radio

Höijer, Birgitta (1990b). “Studying Viewers’ Reception of Television Programmes. Theoretical and Methodological Considerations.” European Journal of Communication, 5 (1), March 1990, s. 29-57

Jauert, Per & Hoff, Jens (2005). “En ny fælled? Internettets rolle i lokal politisk kommunikation.” I: Hoff, Jens & Storgaard, Kresten (red.). Informationsteknologi og demokratisk innovation. Borgerdeltagelse, politisk kommunikation og offentlig styring. København: Samfundslitteratur, s. 12-57

Jensen, Iben (1991). Film, Kultur, Betydning – En tværkulturel receptionsanalyse af ’Yol’. (Reproserien (4), (1991). Inst. f. Kultursociologi, Københavns Universitet

Johansen, Stine L. (2007). “Toddlers Watching TV. A study on the role of electronic media in the everyday-lives of one to three year old children.”MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Mediebildung, 13

Jerslev, Anne (2004). Vi ses på TV. Medier og intimitet. København: Gyldendal

Livingstone, Sonia (2002). Young People and New Media. Childhood and the Changing Media Environment. London: Sage

Lull, James (red.) (1988). World Families Watch Television. Newbury Park, Calif./London: Sage

Morley, David (1980). The ’Nationwide’ Audience: Structure and Decoding. London: British Film Institute

Morley, David (1986). Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure. (Comedia series, 37). London: Comedia. [Genoptr. 2005, Routledge]

Rasmussen, Tove Arendt (1995). Actionfilm og drengekultur. Inst. f. Kommunikation, Aalborg Universitet. [Ph.d.-afhandling, 2. udg.]

Rydin, Ingegerd (red.) (2003). Media Fascinations. Perspectives on Young People’s Meaning Making. Göteborg: Nordicom

Schrøder, Kim (1984). “Et måleinstruments anvendelighed – om den ideologiske seismograf.” Massekultur & Medier, 12

Siggaard Jensen, Sisse (2008). “Acting and learning with avatars: Sense-making strategies of reflection in the virtual world of a massively user online role-playing game.” I: Drotner, Kirsten; Siggaard Jensen, Hans & Schrøder,Kim C. (red.). Informal learning and digital media. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing

Tufte, Thomas (red.) (2003). Medierne, minoriteterne og det multikulturelle samfund. Skandinaviske perspektiver. Göteborg: Nordicom