Realisme

Realisme Realisme er et begreb med mange og ikke altid samstemmende betydninger. De syv vigtigste spor er: 1) realisme før filmen, 2) den mediespecifikke realisme knyttet til fotografi og film, 3) filmteoretiske forståelser af realisme i relation til stil og 4) teknologi, 5) realisme som internationale filmhistoriske strømninger eller som 6) særlige fornyende tendenser, og […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Birger Langkjær
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Bazin 1967, Bazin 1971, Gunning 2010, Kracauer 1960, Langkjær 2012

Reference

Anderson, Joseph D. (1995). The Reality of Illusion. An Ecological Approach to Cognitive Film Theory. Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press

Ang, Ien (1985). Watching Dallas. Soap Opera and the Melodramatic Imagination. Overs. af Della Couling. London: Methuen

Aristoteles (1996). Poetik. Oversat af Poul Helms. København: Hans Reitzel. [Genoptr. 1999, m. efterskr. ved Judy Gammelgaard.]

Arnheim, Rudolf (1932). Film als Kunst. Berlin: Ernst Rowohlt [Eng. overs. 1957/1969]

Arnheim, Rudolf (1957/1969). Film as Art. Berkeley, Calif.: University of California Press. [Rev. udg. 1969; genoptr. 1984. Omarb. udg. af Film als Kunst, 1932]

Auerbach, Erich (1946/1959). Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Bern: Francke. [2. udg. 1959. sammesteds.] [Eng.overs. 1957. Da. overs. 1965]

Auerbach, Erich (1957). Mimesis. The Representation of Reality in Western Literature. New York: A Doubleday Anchor Book

Auerbach, Erich (1965). Mimesis. Virkelighedsgengivelsen i den vesterlandske litteratur. Udv. og overs. af Helge Hultberg. København: Munksgaard

Barthes, Roland (1980). La chambre claire. Note sur la photographie. Paris: Gallimard/Seuil [Da,overs. 1983]

Barthes, Roland (1983). Det lyse kammer. Bemærkninger om fotografiet. Overs.af Karen Nicolajsen. København: Rævens Sorte Bibliotek

Baudry, Jean-Louis (1986). “Idelogical Effects of the Basic Cinematographic Apparatus”. I: Rosen, Philip (red.). Narrative, Apparatus, Ideology. New York: Columbia University Press, s. 286-298

Bazin, André (1958-1962). Qu-est-ce que le cinéma? Bd. 1-4. Paris: du Cerf. [Eng. Overs. 1967 og 71]

Bazin, André (1967). What is Cinema? Vol. I. Udv. og overs. af Hugh Gray.Berkeley, Calif.: University of California Press

Bazin, André (1971). What is Cinema? Vol. II. Udv. og overs. af Hugh Gray. Berkeley, Calif.: University of California Press

Belton, John (1992). “1950s Magnetic Sound: The Frozen Revolution”. I: Altman, Rick (red.). Sound Theory Sound Practice. New York: Routledge, s. 154-170

Eisenstein, Sergej (1949) Film Form. Essays in Film Theory. San Diego, Calif.: Harcourt [Flere senere genoptr.]

Gorbman, Claudia (1987). Unheard Melodies. Narrative Film Music. Bloomington / Indianapolis, Ind.: Indiana University Press

Gunning, Tom (2007). “Moving away from the Index: Cinema and the Impression of Reality.” differences, 18 (1), s. 29-52. Genoptr. i: Furstenau, Mark (red.) (2010). Film Theory Reader. New York: Routledge, s. 255-269

Kracauer, Sigfried (1960). Theory of Film. The Redemption of Physical Reality. Oxford: Oxford University Press [Genoptr. 1997 m. indledn.af Miriam Bratu Hansen, Princeton University Press.]

Langkjær, Birger (2012). Realismen i dansk film. København: Samfundslitteratur

Manovich, Lev (2001). The Language of New Media. Cambridge, Mass.: The MIT Press

Messaris, Paul (1994). Visual Literacy: Image, Mind and Reality. Boulder, Co.: Westview

Metz, Christian (1971-73). Essais sur la signification au cinema. Bd. 1-2. Paris: Klincksieck [Eng. overs. af Bd. 1, 1974]

Metz, Christian (1974). “On the Impression of Reality in the Cinema”. Film Language: A Semiotics of the Cinema. Oxford: Oxford University Press

Mulvey, Laura (1975). “Visual Pleasure and Narrative Cinema”. Screen, 16 (3), s. 6-18

Peirce, Charles Sanders (1974 [1934]). “The Categories Continued”. I: Heartstone, Charles & Weiss, Paul (red.). Collected Papers of Charles Sanders Peirce vol. IV and vol. V. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, s. 47-63 [opr. udgave 1934]

Prince, Stephen (1996). “True Lies. Perceptual Realism, Digital Images, and Film Theory”. Film Quarterly, 49 (3), s. 27-37

Sadoul, Georges (1966). Histoire du cinéma mondial des origines à nos jours. Bd. 1-3. 8. rev.udg. Paris: Flammarion. [Da. overs. 1968]

Sadoul, Georges (1968). Filmens Verdenshistorie. Stumfilmen. Bind 1. Overs.af Uffe Harder. København: Rhodos

Schrader, Paul (1971). “Notes on Film Noir”. Genoptr. i: Grant, Barry Keith (red.) (2012). Film Genre Reader IV. Austin: University of Texas Press, s. 265-278

Silverman, Kaja (1986). “Suture (excerpts)”. I: Rosen, Philip (red.). Narrative, Apparatus, Ideology. New York: Columbia University Press, s. 219-235

Williams, Raymond (1974). “A Lecture on Realism”. Screen, 18 (1), s. 61-78