Radio- og tv-nævnet i Danmark

Radio- og tv-nævnet i Danmark I de fleste europæiske lande er det overordnede tilsyn med radio- og tv-området taget ud af ministerielt regi og i stedet overdraget til særlige organer eller institutioner, primært for at sikre “armslængdeprincippet” i forvaltningen, således at regulering og tilsyn foretages af en i princippet regeringsuafhængig instans. I Storbritannien varetages opgaven […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Per Jauert
Emneredaktør Ib Poulsen
Supplerende læsning

Banke, Michelsen & Rahbek 2004

Reference

Banke, Lars M.; Michelsen, Maiken & Rahbek, Pernille (2004). Radio- og tv-lovgivning. København: Thomson/Gad Jura

Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (2007). [Bekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 af Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed]