Radio og stemning

Radio og stemning Når man taler om radio og stemning, er der to essentielle aspekter: 1) den stemning, som stammer fra radioen, radiooutputtets emotionelle funktion, og 2) den stemning, som stammer fra lytterens indre: sindsstemningen. Den første, radiooutputtets emotionelle funktion, er beslægtet med begrebet soundscapes og kan defineres som en atmosfære skabt af lyd. Betegnelsen […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Lene Heiselberg
Emneredaktør Ib Poulsen
Reference

Bollnow, Otto Friedrich (1941/1956). Das Wesen der Stimmungen. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann [3. rev. og udv. udg. 1956]

Böhme, Gernot (1995). Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik.  Frankfurt am Main: Suhrkamp [Udv. udg. 2013]

Heiselberg, Lene (2005). Radio, det er god stemning og velvære. En receptionsanalyse af hvordan radio bruges emotionelt. Inst. f. Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet. [Specialeafhandling i Medievidenskab]

Hendy, David (2000). Radio in the Global Age. Cambridge: Polity

Schutz, Alfred (1972). The Phenomenology of the Social World. Overs. af George Walsh og Frederick Lehnert, m. indl. af George Walsh.  London: Heineman Educational

Schutz, Alfred (1975). Hverdagslivets sociologi. En tekstsamling. Udv. og indl. ved Boel Ulff-Møller; overs. af Lisbeth Eriksen. København: Hans Reitzel

Steeg Larsen, Bent (2000). Medier til hverdag – En undersøgelse af mediebrug og hverdagsliv. Inst. f. Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet. [Ph.d.-afhandling] Schutz, Alfred (1932). Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Wien: Springer [Eng. overs. 1972]

Åberg, Carin (1999). The sounds of Radio. On radio as an auditive mean of communication. Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation, Stockholms Universitet [Disputats]