Psykologiske tilgange til billedanalyse

Psykologiske tilgange til billedanalyse Emner inden for den almene psykologi, fx den menneskelige sansning, forestilling og hukommelse, bliver i vidt omfang brugt som en tilgang til billedanalyse, dvs. til at forstå og forklare menneskets oplevelse af billeders form, indhold og kontekst. De mest anvendte psykologiske teorier er psykoanalyse, gestaltpsykologi, kognitions- og neuropsykologi. Et af de […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Ole Ertløv Hansen
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Reference

Anderson, Joseph D. (1996). The Reality of Illusion. An ecological approach to cognitive film theory. Carbondale, Ill: Southern Illinois University Press

Andrew, J. Dudley (1984). Concepts in Film Theory. Oxford: Oxford University Press

Arnheim, Rudolf (1954/1974). Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye. (The New Version). Berkeley, Los Angeles/London: University of California Press [Rev. og udv. udg. 1974; genoptr. 1984].

Bordwell, David (1985). Narration in the Fiction Film.  Madison, Wis.: University of Wisconsin Press. [Genoptr. 1990; London: Routledge]

Fausing, Bent (1995). Synet som sans. København: Tiderne Skifter

Gibson, James J. (1979/1986). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin. [Genudg. Hillsdale, N.J./London: Lawrence Erlbaum, 1986]

Gombrich, Ernst H. (1960/1961). Art and Illusion. A study in the psychology of pictorial representation. Princeton, N.J./Oxford: Princeton University Press [1. udg. (1960); 2. udg. (1961). Millennium udg. m. nyt forord af forfatteren (2000)]

Gregory, Richard L. (1966/1977). Eye and Brain. The psychology of seeing. London: Weidenfeld and Nicolson. [3. udg. 1977; 5. udg. Oxford University Press (1998). ] [Sve. overs. 1966]

Gregory, Richard L. (1966). Öga och hjärna. Seendets psykologi. Stockholm: Aldus

Grodal, Torben Kragh (1997). Moving Pictures – A New Theory of Film Genres, Feelings, and Cognition. Oxford: Oxford University Press

Hochberg, Julian (1978b). Perception. (Foundations of modern psychology). 2. udg. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. [1. udg. (1964)]

Metz, Christian  (1977). Le signifiant imaginaire. Paris: Union Générale d’éditions [Eng. overs. 1981]

Metz, Christian  (1981). The imaginary signifier. Psychoanalysis and the cinema. Overs. af Celia Britton m. fl. Bloomington: Indiana University Press Mulvay, Laura (1975).”Visual Pleasure and Narrative Cinema”, Screen 16, 3 (6-18)

Münsterberg, Hugo (1916). The Photoplay. A Psychological Study. [Genoptr. bl.a. som Münsterberg, Hugo (2002). The Photoplay. A Psychological Study, and other writings. New York/Abingdon: Routledge]

Ramachandran, Vilayanur S. & Hirstein, William (1999). “The Science of Art. A Neurological Theory of Aesthetic Experience.” Journal of Consciousness Studies, 6 (6-7), s. 15-51 <http://www.imprint.co.uk/rama/art.pdf> (Set 10.07.2013)

Zeki, Semir (1999). Inner Vision. An Exploration of Art and the Brain. Oxford: Oxford University Press