Psykoanalyse og film

Psykoanalyse og film Psykoanalysen har haft stor indflydelse på filmteori, -analyse og -produktion. Psykoanalysen kom til Hollywood i 1940’erne, men allerede i 1925 forsøgte producenten Samuel Goldwyn forgæves at overtale Freud til at blive konsulent på en film. Den stigende anerkendelse af psykoanalysen betød, at mange film fra midten af 1940’erne og frem har baggrund […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Reference

Lacan, Jacques (1966). Ecrits. Paris: Seuil. [Udv. udg. i 2 bd., 1970-71] [Da. overs. i uddrag (1973)]

Lacan, Jacques (1973). Det ubevidste sprog. Psykoanalytiske skrifter. Udv. og overs. af Per Aage Brandt. København: Rhodos

Metz, Christian  (1977). Le signifiant imaginaire. Paris: Union Générale d’éditions [Eng. overs. 1981]

Metz, Christian  (1981). The imaginary signifier. Psychoanalysis and the cinema. Overs. af Celia Britton m. fl. Bloomington: Indiana University Press

Mulvey, Laura (1975). “Visual Pleasure and Narrative Cinema.” Screen, 16 (3), s. 6-18. [Mange genoptr. Da. overs. (1991): “Skuelysten og den fortællende film.” Tryllelygten, 1]

Schubart, Rikke (1993). I lyst og død. Fra Frankenstein til splatterfilm. København: Borgen.

Žižek, Slavoj (1992). Enjoy Your Symptom! Jacques Lacan in Hollywood and Out. New York/London: Routledge [2. udg. 2001; genoptr. som Routledge Classic, 2008]