Profil

Profil Betegnelse for den måde, man præsenterer sig selv på egne netsider, på debatfora, blogs og forskellige former for sociale mødesteder på nettet. En profil indeholder som minimum ens navn og/eller brugernavn, og kan derudover indeholde mange andre informationer, fx om køn, alder, uddannelse/arbejde, kontaktoplysninger, interesser, holdninger og værdier. I mange sammenhænge udbygges profilen også […]

Log ind for at læse videre.
Supplerende læsning

Lundby 2008, Boyd & Heer 2006

Reference

Boyd, Danah M. & Heer, Jeffrey (2006). “Profiles as Conversation: Networked Identity Performance on Friendster.” I: Proceedings of the Hawai’i International Conference on System Sciences (HICSS-39), Persistent Conversation Track. Kauai, HI: IEEE Computer Society. 4.-7. januar 2006

Lundby, Knut (red.) (2008). Digital Storytelling, Mediatized Stories. Self-Representations in New Media. New York: Peter Lang

Meyrowitz, Joshua (1994). “Medium Theory.” I: Crowley, David & Mitchell, David (red.). Communication Theory Today. London: Polity