Produsage

Produsage “Produsage” er en betegnelse for nye, digitale former for medforfatterskab, hvor mange bidrager til arbejdet med en tekst, der således ikke kan føres tilbage til én bestemt ophavsmand. Sådanne bidrag kan ske løbende, således at teksten heller ikke kan føres tilbage til et bestemt udgivelsestidspunkt, ligesom tekster kan migrere på nettet og derfor ikke […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

Tapscott 1995, Bruns 2008b