Produktionsstudier

Produktionsstudier Produktionsstudier er en forskningstradition inden for medie- og journalistikforskningen, der fokuserer på produktionsbetingelserne for skabelsen af form og indhold til medierne, og er kendetegnet ved brug af etnografiske metoder som observation og interview. Amerikanske og britiske studier har været dominerende, men der findes også vigtige tyske og skandinaviske bidrag. Traditionen havde sit højdepunkt i […]

Log ind for at læse videre.
Reference

Andersen, Eigil; Bechsgaard, Ulla; Hørby, Lars; Laursen, Klaus; Mortensen, Frands; Shelde, Lars; Simonsen, Kurt; Sinnbeck, Jens-Erik; Stubkjær, Jens; Nordahl Svendsen, Erik & Westberg, Niels (1977). Ikke et ord om Ytringsfrihed. Rapport om journalisters arbejdsvilkår på danske dagblade. Aarhus: Modtryk

Boczkowski, Pablo (2004). Digitizing the News: Innovation in Online Newspapers. Cambridge, Mass.: MIT Press

Breed, Warren (1955). “Social Control in the Newsroom: A Functional Analysis.” Social Forces 33 (4) (May 1955), s. 326-335

Cottle, Simon (1998a). “Participant Observation: Researching the News Production.” I: Hansen, Anders; Cottle, Simon; Negrine, Ralph & Newbold, Chris. Mass Communication Research Methods. Basingsstoke: Macmillan

Cottle, Simon (2000). “New(s) Times. Towards a ’Second Wave’ of News Ethnography.” The European Journal of Communication Research 25, s. 19-41

Cottle, Simon (red.) (2003). Media Organization and Production. London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage

Ekström, Mats & Nohrstedt, Stig Arne (1996). Journalistikens etiska problem. Stockholm: Raben Prisma

Ericson, Richard V.; Baranek, Patricia M. & Chan, Janet B.L. (1987). Visualizing Deviance. A Study of News Organisation. Toronto: University of Toronto Press

Ericson, Richard V.; Baranek, Patricia M. & Chan, Janet B.L. (1989). Negotiating Control. A Study of News Sources. Toronto: University of Toronto Press

Esser, Frank (1998). “Editorial Structures and Work Principles in British and German Newsrooms.” European Journal of Communication 13, s. 375-405

Gans, Herbert J. (1979). Deciding What’s News. A study of CBS evening news, NBC nightly news, Newsweek, and Time. New York: Pantheon/Random House

Glasgow University Media Group (1976). Bad News. London: Routledge & Kegan Paul

Golding, Peter & Elliott, Philip (1979). Making the News. London/New York: Longman

Graffman, Katarina (2002). Kommersiell mediekultur. Et etnografisk studie af TV-producenter och TV-produktion. Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala Universitet. [Doktorsavhandling]

Gravengaard, Gitte (2010). Journalistik i praksis. Valg og fravalg af nyhedsideer. (Medier, kommunikation, journalistik, 1). København: Samfundslitteratur

Gynnild, Astri (2006). Creative Cycling in the News Profession. A Grounded Theory. Institutt for informasjons- og medievitenskap Universitetet i Bergen. [Ph.d.-afhandling]

Hannerz, Ulf (2004). Foreign News. Exploring the World of Foreign Correspondents. Chicago: University of Chicago Press

Helland, Knut (1995). Public Service and Commercial News. Contexts of Production Genre Conventions and Textual Claims in Television. Bergen: Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen

Helland, Knut (2003). Sport, medier og journalistikk. Med fotballandslaget til EM. Bergen: Fagbokforlaget

Hultén, Lars J. (1999). Orden och Pengarna. Om kamp og kapitulation inom journalistiken. Stockholm: Natur och Kultur

Josephi, Beate (2001). “Entering the Newsroom: What Rite of Passage?” European Journal of Communication, 26, s. 181-195

Kjus, Yngvar (2008). Event media – television production crossing media boundaries. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo [Doktorafhandling]

Klausen, Arne Martin (1986). Med Dagbladet til tabloid. En studie i dilemmaet “børs og katedral”. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

Löfgren Nilsson, Monica (1999). På Bladet, Kuriren & Allehanda. Om ideal och organiseringsprinciper i den redaktionella vardagen. Institutionen for Journalistik og Masskommunikation, Göteborgs Universitet. [Doktorafhandling.]

Møller Hartley, Jannie (2011). Radikalisering af kampzonen – en analyse af netjournalistisk selvforståelse i spændingsfeltet mellem idealer og publikum. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier. Roskilde Universitet. [Ph.d.-afhandling]

Paterson, Chris & Domingo, David (red.) (2008). Making Online News: The Ethnography of New Media Production. New York: Peter Lang

Paterson, Chris & Domingo, David (red.) (2011). Making Online News: Volume 2: Newsroom Ethnographies in the Second Decade of Internet Journalism. (Digital Formations). New York: Peter Lang

Pedelty, Mark (1995). War Stories. The Culture of Foreign Correspondents. London: Routledge

Pittelkow, Ralf (1986). TV AVISEN set indefra. København: Danmarks Radio

Prehn, Ole & Byskov Nielsen, Jonna (1979). TV AVISEN. Samfundsmæssig baggrund og produktionelle forhold. Nordisk Institut, Aarhus Universitet. [Hovedfagsspeciale]

Puijk, Roel (1990). Virkeligheter i NRK. Programproduksjon i fjernsynets Opplysningsavdeling. Lillehammer. [Dr.Philos-avhandling]

Sand, Gunnar & Helland, Knut (1998). Bak TV-nyhetene. Produksjon og presentasjon i NRK og TV 2. Bergen: Fagbokforlaget

Schlesinger, Philip (1978). Putting ‘reality’ together. BBC News. London: Methuen [2. udg. 1987]

Schudson, Michael (2003). The Sociology of News. New York: Norton

Schultz, Ida (2006b). Bag nyhederne – værdier, idealer og praksis. København: Samfundslitteratur

Tuchman, Gaye (1978). Making News. A Study in the Construction of Reality. New York: The Free Press

Tuchman, Gaye (2002). “The Production of News.” I: Bruhn Jensen, Klaus & Jankowski, Nicholas W.(red.). A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research. London: Routledge

Tunstall, Jeremy (1971). Journalists at Work. Specialist Correspondents: Their News Organizations, News sources, and Competitor-Collegues. London: Constable

White, David Manning (1950). “The ‘Gate Keeper’. A Case Study in the Selection of News.” Journalism Quarterly 27, s. 383-396