Pressefoto

Pressefoto I avisen bliver pressefotoet altid i-side-sat sammen med en historie fortalt i tekst. Det er teksten, der gør fotografiet til et pressefoto, fordi fotografiet i sig selv ikke kan formidle den viden om konteksten, der måske gør det til en form for dokument eller information. Et pressefoto må leve op til genrens tre basale […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Bruno Ingemann
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Ingemann 1998b

Reference

Andén-Papadopoulos, Kari (2000). Kameran i krig. Den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press. (JMK skriftserie, 2000 (16)) Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion

Hall, Stuart (1973). “The determinations of news photographs.” I: Cohen, Stanley & Young, Jock (red.). The Manufacture of News. Social problems, deviance and the mass media. London: Constable, s. 226-243

Ingemann, Bruno (1998b). FATAMORGANA – Pressefotografiets virkelighed og læsernes. København: Museum Tusculanum

Ritchin, Fred (1990). In Our Own Image. The Coming Revolution in Photography: How computer technology is changing our view of the world. New York: Aperture [2. udg. (1999)] [Sv. overs. (1991)]

Ritchin, Fred (1991). Bildens förändrade värld. Den kommande revolutionen inom fotografin. Overs. af Carla Wiberg. Stockholm: Journal Mediaproduktion