Presseetik

Presseetik Presseetik handler grundlæggende om at afveje en nyhedshistories relevans i forhold til de skader, man potentielt udsætter kilder og andre for ved at producere og især publicere historien. Presseetik hænger tæt sammen med journalisters ytringsfrihed. Men med journalistikkens pligt og ret til at formidle og informere følger også pligten til at tage hensyn til […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Jørgensen & Nielsen 2022, Wittchen & Hartley 2021, Ørsten, Hartley, Flensburg & Olsen 2015

Reference

Albrecht, Jakob & Andreassen, Andreas Marckmann (2014). Etik for journalister på nettet. Aarhus: Forlaget Ajour

Allern, Sigurd & Pollack, Ester (2021). ”When journalists lose their foothold”. Journalistica, 15 (1), s. 114-138

Andersen, Michael Bruun (2006). “Fra presseetik til markedsmoral”. Journalistica, 1 (1), s. 25-41

Andreassen, Andreas Marckmann (2020). Sådan forandrer automatisering medierne. Odense: Syddansk Universitetsforlag

Blach-Ørsten, Mark; Wittchen, Maria Bendix & Hartley, Jannie Møller (2018). “A Matter of Trust. Plagiarism, fake sources and paradigm repair in the Danish news media”. Journalism Studies, 19 (13), s. 1889-1898. doi.org/10.1080/1461670X.2018.1492878

Blach-Ørsten, Mark; Wittchen, Maria Bendix & Hartley, Jannie  Møller (2021). “Ethics on the Beat: An Analysis of Ethical Breaches Across News Beats from 1999 to 2019”. Journalism Practice, 15 (9), s. 1383-1399. doi.org/10.1080/17512786.2021.1956363

Buch, Roger (2006). “Journalisters syn på journalistisk etik”. Journalistica – Tidsskrift for forskning i journalistik, 1 (1): s. 81-99. tidsskrift.dk/journalistica/article/view/1783

Danske Medier (2019). Reviderede vejledende retningslinjer for citat. danskemedier.dk/nye-vejledende-citatregler.pdf

EN AF OS (u.å.). “Tænk før du taster”. Pjece med gode råd til journalister, der dækker mennesker med psykisk sygdom. en-af-os.dk/da/Befolkningenogmedierne.aspx

Everyday Sexism Project Danmark (u.å.). Retningslinjer til medier i sager om kønnet vold. everydaysexismproject.dk/retningslinjer-til-medier-i-sager-om-koennet-vold/

Harder, Raymond A. & Knapen, Pieter (2019). Media Councils in the Digital Age. Brussels: The International Press Centre. www.presscouncils.eu/MediaCouncilsintheDigitalAge.pdf

Hartley, Jannie Møller (2012). Nyheder på internettet. København: Handelshøjskolens Forlag

Jørgensen, Oluf & Nielsen, Peter Lind (2022). Mediejura. Det handler om informations- og ytringsfrihed. 5. udgave. Frederiksberg: Forlaget Ajour

Konieczna, Agnieszka (2014). Omtale af selvmord i medierne – Retningslinjer for journalister og andre mediearbejdere. Faktaserien nr. 33. Odense: Center for Selvmordsforskning. https://selvmordsforskning.dk/faktahaefter/nr-33

Nikolajeva, Nadia (2019). Guide til en bedre debat online. København: Dansk Journalistforbund.
journalistforbundet.dk/nyhed/sadan-far-du-en-bedre-debat-online

Olsen, Emil; Andersen, Nicklas & Zachrau, Ida (2020). “Journalistisk dækning af danske shitstorme: Genmæle, vidensbidrag og kildekontakt”. Journalistica, 14 (1), s. 124-153. doi.org/10.7146/journalistica.v0i1.123495

Pressenævnet (u.å.). De vejledende regler for god presseskik. www.pressenaevnet.dk/god-presseskik/

Rimestad, Lene & Rosdahl, Lotte (2021). Guide: Bedre dækning af MeToo og sexisme. Tips og metoder til journalister, redaktører og andre, der ønsker at dække MeToo og sexisme. København: Dansk Journalistforbund. journalistforbundet.dk/dj_metoo-guide_0.pdf

Rosendal, Holger; Kierkegaard, Christian; Dølpher, Christian & Johannesen, Christian (red.) (2013). GUIDE presseetiske regler. Om mediernes etiske regler og hvordan man klager over medierne. København: Dansk Journalistforbund & Danske Medier. journalistforbundet.dk/guide-til-de-presseetiske-regler

Skovbjerg, Annegrete & Jørgensen, Oluf (2006). “Presseetisk kontrol”. Journalistica, 1 (1), s. 43-60

Videnskab.dk (u.å.). 11 gode råd til journalister. Undgå de værste brølere i nyheder om forskning. Guide til kritisk og troværdig videnskabsjournalistik. videnskab.dk/journalistik

Wittchen, Maria Bendix & Hartley, Jannie Møller (2021). “Presseetiske refleksioner: Hvor går grænsen?” I: Hartley, Jannie Møller & Rimestad, Lene (red.). Den undersøgende journalistiks metoder. Frederiksberg: Ajour, s. 387-402

Ørsten, Mark; Hartley, Jannie Møller; Flensburg, Sofie & Olsen, Maria Bendix (2015). Mediernes udvikling i Danmark, 2015: Specialrapport: Medieetik. København: Kulturstyrelsen. mediernesudvikling.kum.dk/medieetik/