Politisk økonomi og kommunikation

Politisk økonomi og kommunikation Denne tilgang til studiet af kommunikation og medier har sin oprindelse i politisk økonomi, der begyndte som en analytisk kritik af kapitalismen i 1700-tallet for senere at blive erstattet af økonomi som et (selv)bevidst videnskabeligt og – antog man – objektivt studium af produktion, distribution og konsum af varer og tjenesteydelser. […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Peter Golding
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Golding & Murdock 1997, Mosco 2009, Wasko, Murdock & Sousa 2011, Garnham 2011, Hesmondhalgh 2007, Hesmondhalgh & Baker 2011

Reference

Garnham, Nicholas (2011). “The political economy of communication revisited.” I: Wasko, Janet; Murdock, Graham & Sousa, Helena (red.). The Handbook of Political Economy of Communications. (Global Media and Communication Handbook Series (IAMCR). Chichester: Wiley-Blackwell, s. 41-61

Golding, Peter & Murdock, Graham (red.) (1997). The Political Economy of the Media. (International Library of Studies in Media & Culture). Cheltenham/Brookfield, Mass.: Edward Elgar

Hesmondhalgh, David (2007). The Cultural Industries. 2.udg. London: Sage [3.udg. 2012]

Hesmondhalgh, David & Baker, Sarah (2011). Creative Labour: Media Work in Three Cultural Industries. London: Routledge

Mosco, Vincent (2. udg.) 2009. The Political Economy of Communication. London/California: Sage

Wasko, Janet; Murdock,Graham & Sousa, Helena (red.) (2011). The Handbook of Political Economy of Communications. (Global Media and Communication Handbook Series (IAMCR). Chichester: Wiley-Blackwell