Politisk kommunikation

Politisk kommunikation Ved politisk kommunikation forstås traditionelt en række kommunikationsformer, herunder bestemte genrer og former for retorik, der anvendes af en eller flere politiske aktører alt afhængig af den politiske styreform og politiske kultur, som er fremherskende i samfundet. I et parlamentarisk demokrati, hvor der hersker ytringsfrihed, vil det først og fremmest være kommunikationen fra, til […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Finn Frandsen
Supplerende læsning

Negrine 2008

Reference

Blumler, Jay G. & Gurevitch, Michael (1995). The Crisis of Public Communication. London: Routledge

Bredsgaard Lund, Bo & Esbensen, Mads Christian (red.) (2006). Samtaler om spin. Insiderberetninger om medier og politik. København: Haase & Søn

Cook, Timothy E. (1998). Governing with the News. The News Media as a Political Institution. Chicago: University of Chicago Press. [2. udg. 2005]

Femø Nielsen, Mie (red.) (2004). Spin, selvfremstilling og samfund – public relations som reflekterende praksis. København: Samfundslitteratur

Hjarvard, Stig (2008a). En verden af medier. Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg. København: Samfundslitteratur

Negrine, Ralph (2008). The Transformation of Political Communication. Continuities and Changes in Media and Politics. London: Palgrave Macmillan

Norris, Pippa (2000). A Virtuous Circle: Political Communication in Postindustrial Societies. Cambridge/New York: Cambridge University Press

Pedersen, Ove K.; Kjær, Peter; Esmark Anders; Horst, Maja & Meier Carlsen, Erik (2000). Politisk journalistik. Aarhus: CFJE/Ajour

Thompson, John B. (2000). Political Scandal: Power and Visibility in the Media Age. Cambridge: Polity