Politisk journalistik

Politisk journalistik Politisk journalistik er journalistikken, hvis genstandsfelt er det politiske system, og som er karakteriseret ved, at journalistikken tilstræber objektivitet og upartiskhed i behandlingen af det politiske stofområde. Politisk journalistik har især fokus på interesseorganisationer, ministerier, regering og parlament på det nationale plan, samt tilsvarende på det regionale og lokale plan: De folkevalgte organer, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Roger Buch
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Brink Lund 2002, Carstensen, Svith & Mouritsen 2007

Reference

Brink Lund, Anker (2002). Den redigerende magt. Nyhedsinstitutionens politiske indflydelse. (Magtudredningen). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Carstensen, Martin B.; Svith, Flemming & Mouritsen, Per (red.) (2007). DR og TV2 – i folkets tjeneste? Aarhus: Ajour