Podcast

Podcast Podcast som begreb blev første gang anvendt i februar 2004 af journalisten Ben Hammersley i en artikel i The Guardian, hvor han forsøgte at indkredse det karakteristiske ved distributionen af lydfiler på internettet. En praksis, som på det tidspunkt var i stærk vækst, blandt andet fordi lydfilerne var lette at producere for menigmand, gratis […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Ib Poulsen
Supplerende læsning

Bottomley 2015; Lindgren & Hilmes 2016; Llinares, Fox & Berry 2018; Spinelli & Dann 2019

Reference

Berry, Richard (2006). “Will the iPod Kill the Radio Star? – Profiling Podcasting as Radio”. Convergence, 12 (2), s. 143-162

Berry, Richard (2016). “Podcasting: Considering the evolution of the medium and its association with the word ‘radio’”. The Radio Journal, 14 (1), s. 7-22

Bottomley, Andrew J. (2015). “Podcasting: A Decade in the Life of a “New” Audio Medium”. Journal of Radio and Audio Media, 22 (2), s. 164-169

Hammersley, Ben (2004. “Audible revolution”. The Guardian, 12. Februar, [Online] [Tilgængelig på <https://www.theguardian.com/media/2004/feb/12/broadcasting.digitalmedia>]

Larsen, Bent Steeg (2001). “Et Soundtrack til hverdagen – Radiobrug og hverdagsliv”. MedieKultur, 17 (33), s. 27-36

Lindgren, Mia & Hilmes, Michelle (red.) (2016). Podcast 2016. The Radio Journal. International Studies in Broadcast & Audio Media, 14 (1), s. 83-89

Madsen, Virginia (2009). “Voices-cast: A report on the new audiosphere of podcasting with specific insights for public broadcasting”. ANZCA09 Conference Proceedings: Communication, Creativity and Global Citizenship, Brisbane, Queensland University of Technology, s. 1191-1210, [Online] [Tilgængelig på &lthttp://www.anzca.net/documents/2009-conf-papers/52-voices-cast-a-report-on-the-newaudiosphere-of-podcasting-with-specific-insights-for-public-broadca-1/file.html> OBS! Kræver login]

Poulsen, Ib (2006). “Det imaginære rum”. Mediekultur: Journal of Media and Communication Research, 22 (40), s. 38-43

Scannell, Paddy (1988). “Radio Times: The Temporal Arrangement of Broadcasting in the Modern World”. I: Drummond, Phillip & Patterson, Richard (red.). Television and its audience. London: BFI

Scannell, Paddy (1996). Radio, Television and Modern Life. Cambridge, Mass.: Blackwell

Scannell, Paddy (2014). Television and the Meaning of “Live”: An Inquiry Into the Human
Situation
. Cambridge: Polity

Spinelli, Martin & Dann, Lance (2019). Podcasting – The Audio Media Revolution. New York: Bloomsbury Academic.

Saabye, Sigrid Nielsen (2020). Podcastlytteren som hverdagskurator. En undersøgelse af podcastlytning som praksisfænomen i hverdagen. Aarhus Universitet. [Ph.d.-afhandling]