Plot

Plot Ordet “plot” stammer fra engelsk, hvor det er en omdannelse af “plat” i betydningen “plan” eller “kort”. Endvidere er ordet sandsynligvis påvirket af det franske “complot” i betydningen “sammensværgelse”. Plot findes diskuteret både i Aristoteles’ Poetikken, i den russiske formalismes teorier om fortællingen og i narratologien (med forskellige betydninger). I Poetikken (1999 eller 2004) […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Prince 2003

Reference

Aristoteles (1999). Poetik. Overs. af Poul Helms; efterskr. ved Judy Gammelgaard. København: Hans Reitzel

Aristoteles (2004). Poetikken. Overs. og udg. af Niels Henningsen. København: Det lille Forlag

Brooks, Peter (1984). Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative. New York: A. A. Knopf

Chatman, Seymour B. (1978). Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca, N.Y./London: Cornell University Press

Chatman, Seymour B. (1990). Coming to Terms. The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Forster, Edward Morgan (1927). Aspects of the Novel. London: Edward Arnold. [Mange genoptryk, bl.a. i Penguin Books]

Genette, Gérard (1972). Discours du récit. (Figures, III). Paris: Seuil [Genudg. 2007)] [Eng. overs. 1980]

Genette, Gérard (1980). Narrative Discourse. An Essay in Method. Overs. af Jane E. Lewin; indled. ved Jonathan Culler. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Kermode, Frank (1967). The Sense of an Ending. Studies in the theory of fiction. New York: Oxford University Press [Genoptr. “with a new epilogue”, 2000]

Prince, Gerald (2003). A Dictionary of Narratology. Rev. udg. Lincoln, Nebr.: University of Nebraska Press. [1. udg. 1987]

Ricoeur, Paul (1983-85). Temps et récit. Bd. 1-3. Paris: Seuil [Eng. overs. 1984-88]

Ricoeur, Paul (1984-88). Time and Narrative. Bd. 1-3. Overs. af Kathleen McLaughlin og David Pellauer. Chicago/London: University of Chicago Press

Shklovsky, Viktor (1965). “Art as technique.” og “Sterne’s Tristram Shandy: stylistic commentary.” I: Lemon, Lee T & Reis, Marion J. (red.). Russian Formalist Criticism. Four Essays. Lincoln, Nebr.: University of Nebraska Press [Orig. se Sjklovskij 1969]

Sjklovskij, Viktor (1969). “Iskusstvo, kak priem”, “Sjuzetoslozenie” (opr. 1916),  “Parodijnyj roman. Tristram Shandy Sterna.” (opr. 1921) I: Striedter, Jurij & Stempel, Wolf-Dieter (red.). Texte der russischen Formalisten. Bd. I. München: Wilhelm Fink [Overs. se Shklovsky 1965]