PESTEL

PESTEL I lighed med SWOT-analysemodellen er PESTEL et analyseværktøj, man kan benytte i forbindelse med kommunikationsplanlægning. PESTEL står for Political, Economic, Social, Technological, Environmental & Legal, og har til formål at hjælpe brugeren med at vurdere en organisations eller et produkts situation. Målet er at afdække, hvorvidt der er uudnyttede muligheder eller uopdagede trusler, der kan […]

Log ind for at læse videre.
Supplerende læsning

Gulbrandsen & Just 2016

Reference

Gulbrandsen, Ib Tunby & Just, Sine N. (2016). Strategizing Communication. Theory and Practice. København: Samfundslitteratur

Johnson, Gerry; Scholes, Kevan & Whittington, Richard (2008). Exploring Corporate Strategy: Text & Cases. 8.udg. Harlow: Pearson Education [11. udg. 2017 (med Duncan Angwin og Patrick Regnér)]

Yüksel, İhsan (2012). “Developing a Multi-Criteria Decision Making Model for PESTEL Analysis.” International Journal of Business and Management, 7 (24), s. 52-66