Perception

Perception  Perception er en fysiologisk aktivitet, som består i tilegnelse af information gennem sanserne, fx gennem iagttagelse. I biologisk forstand er perception en organismes evne til at tage imod information i form af sansestimuli; disse stimuli bearbejdes og fortolkes. Aristoteles har identificeret fem menneskelige sanser: synssansen, høresansen, følesansen, lugtesansen og smagssansen. Det vil sige, at […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Barbara Gentikow
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Supplerende læsning

Danius 2002, 1998, Day 1973, Hansen Bratu 2000

Reference

Bordwell, David (1989). Making Meaning. Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Danius, Sarah (1998/2002). The Senses of Modernism. Technology, Perception, and Modernist Aesthetics. [Disputats/doktorsavhandl., Uppsala Universitet] [Også udg. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press (2002)]

Day, Ross Henry (1969). Human Perception. (Basic Topics in Psychology). Hoboken, N.J.: John Wiley [Da. overs. 1973]

Day, Ross Henry (1973). Perception. Overs. af Bjørn Nake. København: Hans Reitzel

Gentikow, Barbara (2006). “Mediert persepsjon. Om sansebevegelser og erfaringsdesign.” I: Iversen, Gunnar (red.). Estetiske teknologier 1700-2000. Bd. 3. Oslo: Scandinavian Academic Press/Spartacus, s. 63-89

Grodal, Torben Kragh (1997). Moving Pictures – A New Theory of Film Genres, Feelings, and Cognition. Oxford: Oxford University Press

Hansen, Miriam Bratu (2000). “The Mass Production of the Senses: Classical Cinema as Vernacular Modernism.” I: Gledhill, Christine & Williams, Linda (red.). Reinventing Film Studies. London: Arnold, s. 333-350 [Refereret som Hansen Bratu (2000) i hovedteksten.]

Ihde, Don (2001). Bodies in Technology. Minneapolis, Minn./London: University of Minnesota Press

Ihde, Don (1976). Listening and Voice. A Phenomenology of Sound. Athens, Ohio: Ohio University Press. [2. udg. 2007; Albany, NY: State University of New York Press]

McLuhan, Marshall (1962/2011). The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man. Toronto: The University of Toronto Press [Jubilæumsudg. 2011] [Sv. overs. 1969]

McLuhan, Marshall (1964). Understanding Media. The Extensions of Man. London: Routledge & Kegan Paul [Genudg. 1994 m. forord af Lewis H. Lapham. Cambridge, Mass. MIT Press. Genudg. 2001 i Routledge Classics.] [Da.overs. 1967]

McLuhan, Marshall (1967). Mennesket og medierne. Overs.af Elsa Gress Wright. København: Gyldendal

McLuhan, Marshall (1969). Gutenberg-galaxen. Den typografiska människans uppkomst. Overs. af Richard Matz. Stockholm: Pan/Norstedt

Merleau-Ponty, Maurice ([1945 ]1962). The Phenomenology of Perception. London: Routledge. [Første del foreligger i da. overs. (1994/1996)]

Merleau-Ponty, Maurice  (1994/1996). Kroppens fænomenologi. [Da. overs. af Bjørn Nake; indl. ved Dag Østerberg. Oslo: Pax. [Genoptr. (1996). Indl. ved Ole Fogh Kirkeby. København: Det Lille Forlag.]