Pause

Pause Begrebet pause henviser til et kortere eller længere tidsrum, hvor en aktivitet eller et kommunikativt indhold midlertidigt ophører. Pauser eksisterer i tid og kan måles objektivt i fx sekunder, timer eller år. Men pausen er også et fænomen, som afhænger af situationen og den enkeltes subjektive oplevelse: I nogle samtaler vil tre sekunder opleves […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Iben Have
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Have 2019, Malmstedt 2022, Michelsen, Have, Mølle Lindelof, Rørdam Larsen & Smith-Sivertsen 2018

Reference

Femø Nielsen, Mie (1999). “Grundbegreber i nyere samtaleanalyse”. NyS – Nydanske Sprogstudier, 25, s. 9-55

Have, Iben (2019). Tænkepause: Ro. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Jefferson, Gail (1989). “Preliminary notes on a possible metric which provides for a ‘standard maximum’ silence of approximately one second in conversation”. I: Roger, Derek & Bull, Peter (red.). Conversation: An Interdisciplinary Perspective. Clevedon: Multilingual Matters, s. 166-196

Malmstedt, Johan (2022) “Rhythms of Silence: Digital audio analysis of Swedish Radio Broadcasting, 1980-1989”. Journal of Cultural Analytics, 7.1 (2022), s. 108-138

Michelsen, Morten; Have, Iben; Mølle Lindelof, Anja; Rørdam Larsen, Charlotte & Smith-Sivertsen, Henrik (red.) (2018). Stil nu ind … Danmarks Radio og musikken. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Thøgersen, Jacob (2011). “Talesprog i radioavisen: Det kanoniserede talesprogs anatomi”. Danske Talesprog, bd. 11, s. 185-214