Parasocial interaktion

Parasocial interaktion Teorien om parasocial interaktion beskriver en form for psykologisk relation mellem personer i medierne og modtagerne. Ophavsmændene til teorien er antropologen Donald Horton og sociologen R. Richard Wohl. Grundantagelsen er, at den parasociale interaktion adskiller sig fra den sociale interaktion ved fraværet af gensidighed, idet modtageren ikke kan svare eller gå i direkte […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Hanne Bruun
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Klimmt, Hartmann & Schramm 2006

Reference

Hjarvard, Stig (2001b). “Journalism as Company.” I: Agger, Gunhild & Jensen, Jens F. (red.). The Aesthetics of Television. (Media & Cultural Studies, 2). Ålborg: Aalborg University Press

Horton, Donald & Wohl, R. Richard (1956). “Mass Communication and Parasocial Interaction. Observations on Intimacy at a Distance.” Journal of Psychiatry, 19 (3), s. 215–229. [Da. overs. 1997]

Horton, Donald & Wohl, R. Richard (1997). “Massekommunikation og parasocial interaktion. Et indlæg om intimitet på afstand.” Overs. af Gunhild Wernblad. Mediekultur, 26, s. 27-39

Klimmt, Christoph; Hartmann, Tilo & Schramm, Holger (2006). “Parasocial Interactions and Relationships.” I: Bryant, Jennings & Vorderer, Peter (red.). Psychology of Entertainment. London: Lawrence Erlbaum, s. 291-315