Organisationskultur

Organisationskultur Indenfor organisationsteorien opererer man med begrebet organisationskultur, som betragtes som et delt sæt af overbevisninger, der differentierer de enkelte organisationer fra hinanden (Yukl 1998: 332). Det vil sige, at en organisationskultur defineres som et delt mønster af tanker og handlinger i en organisation (Dipboye m.fl. 1994: 213). Interessen for organisationskultur blev cementeret i 1970’erne, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Jesper Tække
Supplerende læsning

Schultz 2004, Tække 2021

Reference

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1966). The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Doubleday. [Da.overs. 1996]

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1996). Den samfundsskabte virkelighed. København: Lindhardt og Ringhof

Burrell, Gibson & Morgan, Gareth (1979). Sociological Paradigms and Organizational Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life. London: Heinemann

Clegg, Martin K. & Pitsis, Tyrone (2008). Managing and Organizations. London: SAGE

Dipboye, Robert L.; Smith, Carlla & Howell, William (1994). Understanding Industrial and Organizational Psychology. Orlando, Fla.: Harcourt Brace

Fink, Hans (1988). “Et hyperkomplekst begreb. Kultur, kulturbegreb og kulturelativisme I.” I: Hauge, Hans & Hortsbøll, Henrik (red.). Kulturbegrebets kulturhistorie. Center for Kulturforskning. Aarhus Universitetsforlag

Hatch, Mary Jo (1993). “The dynamics of organizational culture.” The Academy of Management Review, 18 (4), s. 657-693

Hatch, Mary Jo (2013). Organization Theory. Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives. 3. udg. Oxford: Oxford University Press [1. udg. 1997; 2. udg. 2006; 4. udg. 2018]

Hatch, Mary Jo & Schultz, Maiken (1993). Functionalism and Symbolism in Cultural Studies: From Theoretical Prisons to Methodological Interplay. Papers in Organization, no. 13. København: Institute of Organization and Industrial Sociology, Copenhagen Business School

Johansen, Winni & Frandsen, Finn (2007). Krisekommunikation: Når virksomhedens image og omdømme er truet. København: Samfundslitteratur

Luhmann, Niklas (2018). Organization and Decision. Cambridge: Cambridge University Press. [Ty. original 2018]

Martin, Joanne (1992). Cultures in Organizations: Three Perspectives. New York: Oxford University Press

Martin, Joanne (1994). Organizational Culture: Mapping the Terrain. Thousand Oaks, Calif.: SAGE

Morgan, Gareth (1997). Images of Organization. 2. udgave. Bristol: SAGE [1. udgave 1986]

Podjed, Dan (2011). “Multiple paradigm research on organisational culture: An introduction of complexity paradigm.” Organizacija, 44 (1), s. 11-12. <DOI: 10.2478/v10051-011-0002-0>

Sackmann, Sonja A. (1991). Cultural Knowledge in Organizations: Exploring the Collective Mind. Newbury Park, Calif.: Sage

Schein, Edgar H. (1985). Organizational Culture and Leadership. New York: Joss-Bassey / John Wiley. [5. udg. 2018.][Da. overs. 1994]

Schein, Edgar H. (1994). Organisationskultur og ledelse. 2. udg. København: Valmuen

Schultz, Majken (2004). Kulturer i organisationer. København: Handelshøjskolens Forlag

Scott, W. Richard (1998). Organizations: Rational, Natural and Open Systems. 4. udg. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall

Smircich, Linda (1983). “Concepts of culture and organizational analysis.” Administrative Science Quarterly, 28 (3), s. 339-358

Tække, Jesper (2008). “Organisationskultur”. I: Tække, Jesper & Paulsen, Michael (red.). Luhmann og organisation. København: Unge Pædagoger, s. 55- 81

Tække, Jesper (2021). Strategier til at analysere organisationskultur: Schein, Schultz, Hatch og Luhmann. Frederiksberg: Nyt fra Samfundsvidenskaberne

Wright, Susan (1994). “‘Culture’ in Anthropology and Organizational Studies.” I: Wright, Susan (red.). Anthropology of Organizations. London / New York: Routledge, s. 1-31

Yukl, Gary (1998). Leadership in Organizations. 4. udg. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall