Oralitet, tertiær

Oralitet, tertiær Begrebet tertiær oralitet er blevet brugt om de talenære træk, der benyttes i en række nærsynkrone skriftgenrer som e-mail, chat, debatfora m.fl. Begrebet blev introduceret i December (1993) og Corcoran (1995) der begge knytter an til Walther Ongs begreber primær- og sekundær oralitet baseret på de “orale kvaliteter” (addition, aggregation, redundans, tradtionalisme, livsverden-tæthed, […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Ong 1982/2002, December 1993, Finnemann  2001, Crystal 2001, Baron 2008

Reference

Baron, Naomi S. (2008). Always on. Language in an Online and Mobile World. Oxford: Oxford University Press

Crystal, David (2001). Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press

December, John (1993). “Characteristics of Oral Culture in Discourse on the Net.” Paper fremlagt ved Twelfth Annual Penn State Conference on Rhetoric and Composition, 8. juli, University Park Pennsylvania

Finnemann, Niels Ole (2001). Internet – A new Communicative Infrastructure. (Skrifter fra Center for Internetforskning, 02). Aarhus: Aarhus Universitet. [Online-udg. <http://www.cfi.au.dk/publikationer/skrifter> set 11.12.2009]

Ong, Walter J. (1982/2002). Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London/New York: Methuen [2. udg. 2002, Routledge; jubilæumsudg. m. forord af John Hartley, 2012]