Oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomi Begrebet oplevelsesøkonomi blev introduceret i 1998 for at betegne en revolution i virksomheders måde at skabe værdi på (Pine & Gilmore 1998). I denne nye fase skal producenter kunne mere end at forarbejde råvarer på et højt kvalitetsniveau eller levere fremragende service. Virksomheder skal være i stand til at levere gode oplevelser, der bliver […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Christian Jantzen
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Supplerende læsning

Bærenholdt & Sundbo 2007, Jantzen & Vetner 2007, Sundbo & Sørensen 2013

Reference

Boswijk, Albert; Peelen, Ed & Olthof, Steven (2012). Economy of Experiences. Overs. fra holl. af Christine Beddow og Jan Ariëns. Amsterdam: European Centre for the Experience and Transformation Economy

Boswijk, Albert; Thijssen, Thomas & Peelen, Ed (2007). The Experience Economy. A New Perspective. Amsterdam: Pearson Education

Bærenholdt, Jørgen Ole & Sundbo, Jon (red.) (2007). Oplevelsesøkonomi. Produktion, forbrug, kultur. København: Samfundslitteratur

Böhme, Gernot (2016). Ästhetischer Kapitalismus. Frankfurt: Suhrkamp Verlaggi

Eriksson, Birgit (2014). “Mellem kommunikation og kreativitet – deltagelse som æstetikkens missing link?” K&K-Kultur og Klasse, 43 (118), s. 35-50

Jantzen, Christian & Rasmussen, Tove Arendt (2007). “Er oplevelsesøkonomi gammel vin på nye flasker?” I: Jantzen, Christian & Rasmussen, Tove Arendt (red.). Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 21-47

Jantzen, Christian & Vetner, Mikael (2007). “Oplevelsens psykologiske struktur.” I: Bærenholdt, Jørgen Ole & Sundbo, Jon (red.). Oplevelsesøkonomi. Produktion, forbrug, kultur. København: Samfundslitteratur, s. 27-50

Jantzen, Christian; Vetner, Mikael & Bouchet, Julie (2011). Oplevelsesdesign. Tilrettelæggelsen af unikke oplevelseskoncepter. København: Samfundslitteratur

Lund, Jacob M.; Pose Nielsen, Anne; Goldschmidt, Lars; Dahl, Henrik & Martinsen, Thomas (2005). Følelsesfabrikken. Oplevelsesøkonomi på dansk. København: Børsens Forlag

Pine, B. Joseph, & Gilmore, James H. (1998). “Welcome to the experience economy.” Harvard Business Review, 76, s. 97-105

Pine, B. Joseph & Gilmore, James H. (1999/2011). The Experience Economy: Work Is Theatre and Every Business Is a Stage. Boston, Mass.: Harvard Business School Press. [Opd. udg. 2011]

Prahalad, C.K. & Ramaswamy, Venkat (2004). The Future of Competition. Co-Creating Unique Value with Customers. Boston, Mass.: Harvard Business School Press

Reckwitz, Andreas (2012). Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess Gesellschaftlichen Ästhetisierung. Berlin: Suhrkamp. [Eng. overs. 2017]

Reckwitz, A. (2017). The Invention of Creativity: On the Aestheticisation of Society. Overs. fra tysk af Steven Black. Cambridge: Polity

Schmitt, Bernd H. (2000). Experiential Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act, Relate to Your Company and Brands. New York: Simon and Schuster. [Paperback 2011]

Schulze, Gerhard (1992). Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt: Campus

Sundbo, Jon, & Sørensen, Flemming (red.) (2013). Handbook on the Experience Economy. Cheltenham / Northhampton, Mass.:Edward Elgar

Toffler, Alvin (1980). The Third Wave. New York: William Morrow. [Da. overs. 1981; sve. overs. 1982]

Toffler, Alvin (1981). Den tredje bølge. Overs. af Henning Albrechtsen. København: Erichsen

Toffler, Alvin (1982). Den tredje vågen. Overs. af Gunnar Ruud. Stockholm: Esselte

Ørnbo, Jens; Sneppen, Claus & Würtz, Peter (2004). Oplevelsesbaseret kommunikation – oplevelse, indlevelse, medlevelse. Århus: JP Erhvervsbøger