Oplevelsesdesign

Oplevelsesdesign Oplevelsesdesign drejer sig om at tilrettelægge produkter (varer, services, systemer, situationer osv.), så de giver en optimal oplevelse for brugerne. Det betyder, at oplevelsesdesign er brugerorienteret. Oplevelsesdesign tilhører et teknologisk paradigme, hvor produkters værdi ikke kun måles på deres funktionalitet (dvs. deres instrumentelle evne til at opfylde et behov eller løse en opgave) eller […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Christian Jantzen
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Supplerende læsning

Jantzen, Vetner & Bouchet 2011

Reference

Fitts, Paul Morris & Jones, Richard E. (1947). Analysis of Factors Contributing to 460 “Pilot-error” Experiences in Operating Aircraft Controls. Wright-Patterson Air Force Base, OH: Aero Medical Laboratory

Forlizzi, Jodi & Battarbee, Katja (2004). “Understanding Experience in Interactive Systems.” Proceedings of the 5th Conference on Designing Interactive Systems: Processes, Practices, Methods, and Techniques. New York: ACM, s. 261-268

Hassenzahl, Marc (2010). “Experience design: Technology for all the right reasons.” Synthesis. Lectures on Human-Centered Informatics, 3 (1), s. 1-95

Jantzen, Christian; Vetner, Mikael & Bouchet, Julie (2011). Oplevelsesdesign: Tilrettelæggelse af unikke oplevelseskoncepter. København: Samfundslitteratur

Jordan, Patrick W. (2003). Designing Pleasurable Products: An Introduction to the New Human Factors. London: CRC Press

Norman, Donald A. (2004). Emotional Design: Why We Love (Or Hate) Everyday Things. New York: Basic

Schifferstein, Hendrik N.J. & Hekkert, Paul (red.) (2008). Product Experience. Amsterdam: Elsevier Science Publishers

Wright, Peter & McCarthy, John (2004). Technology as Experience. Cambridge, Mass.: MIT Press