Opinionsundersøgelser

Opinionsundersøgelser Ved opinionsundersøgelser forstås målinger af folks mening om (eller holdning til) et objekt (person, sag, produkt, virksomhed, institution, osv.). Opinionen måles sædvanligvis gennem brug af spørgeskema e.l. og præsenteres i form af tabeller. Sådanne undersøgelser gennemføres oftest af markedsanalyse- eller meningsmålingsbureauer som opgave fra medier, virksomheder eller organisationer. Opinionsundersøgelserne voksede frem parallelt med, at […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Helge Østbye
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

Hansen, Marckmann & Nørregård-Nielsen 2008, Sepstrup 2002

Reference

Hansen, Niels-Henrik M.; Marckmann, Bella & Nørregård-Nielsen, Esther (2008). Spørgeskemaer i virkeligheden – målgrupper, design og svarkategorier. København: Samfundslitteratur

Sepstrup, Preben (2002). En undersøgelse viser…. Om at bruge kvantitative undersøgelser uden at snyde sig selv eller andre. Aarhus: Systime Academic