Online-fællesskaber

Online-fællesskaber Online-fællesskaber er en organiseringsform på internettet, der har mange variationer (kaldes også netfællesskab, online community og virtual community). Grundlæggende handler det om menneskeligt samvær og kommunikation om et fælles formål gennem computerens mediering. Sådanne gruppedynamikker på nettet har vist sig ikke at være væsensforskellige fra andre sammenhænge. Når tilstrækkeligt mange mennesker kommunikerer om noget […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Stine Gotved
Emneredaktør Jesper Tække
Se også YouTube
Supplerende læsning

Klastrup 2016, Linaa Jensen & Tække 2013

Reference

Anderson, Benedict (1983). Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso [Da. overs. 2001]

Anderson, Benedict (2001). Forestillede fællesskaber. Refleksioner over nationalismens oprindelse og udbredelse. Overs. af Lars Jensen. København: Roskilde Universitetsforlag. [Flere genoptr.]

Bacon, Jono (2009). The Art of Community. Sebastopol, Calif.: O’Reilly Media

Baym, Nancy (1993). “Interpreting Soap Operas and Creating Community: Inside a Computer-Mediated Fan Culture.” Journal of Folklore Research, 30 (2/3), s. 143-76

Baym, Nancy (1994). “The Emergence of Community in Computer-Mediated Communication.” I: Jones, Steven G. (red.). Cybersociety, Computer-Mediated Communication and Community. Thousand Oaks, Calif.: Sage, s. 138-63

Baym, Nancy (1998). “The Emergence of On-Line Community.” I: Jones, Steven G. (red.). CyberSociety 2.0, Revisiting Computer-Mediated Communication and Community. New Media Cultures 2. Thousand Oaks, Calif.: Sage, s. 35-68

Baym, Nancy (2000). Tune In, Log On, Soaps, Fandom, and Online Community. (New Media Cultures). Thousand Oaks, Calif.: Sage [Ph.d.-afhandling, bearbejdet]

Baym, Nancy (2015). Personal Connections in the Digital Age. 2. udg. (Digital Media and Society Series). Malden, Mass.: Polity Press

boyd, danah m. & Ellison, Nicole B. (2007). “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship.” Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1), s. 210-30

Dijck, José van (2013). The Culture of Connectivity, a Critical History of Social Media. New York: Oxford University Press

Gotved, Stine (1997). “Det Virtuelle Fællesskab – Om en nyhedsgruppe på Internet.” MedieKultur : Journal of Media and Communication Research, 13 (27), s. 53-60

Gotved, Stine (2000). Cybersociologi: det samme på en anden måde. København: Sociologisk Institut, Københavns Universitet [Ph.d.-afhandling]

Heim, Michael (1993). The Metaphysics of Virtual Reality. New York: Oxford University Press

Kendall, Lori (2002). Hanging out in the Virtual Pub, Masculinities and Relationships Online. Berkeley, Calif.: University of California Press

Kim, Amy Jo (2000). Community Building on the Web. The Peachpit Guide to Webtop Publishing. Berkeley, Calif.: Peachpit Press

Klastrup, Lisbeth (2016). Sociale netværksmedier. (Kort og præcist om medier og kommunikation). København Samfundslitteratur

Larsen, Malene Charlotte (2005). Ungdom, Venskab Og Identitet – En Etnografisk Undersøgelse Af Unges Brug Af Hjemmesiden Arto. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Larsen, Malene Charlotte (2009). “Sociale Netværkssider og Digital Ungdomskultur: Når Unge Praktiserer Venskab på Nettet.” MedieKultur: Journal of Media and Communication Research, 25 (47), s. 45-65

Light, Ben (2014). Disconnecting with Social Networking Sites. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Linaa Jensen, Jakob & Tække, Jesper (red.) (2013). Facebook – fra socialt netværk til metamedie. København: Samfundslitteratur

Markham, Annette N. (1998). Life Online: Researching Real Experience in Virtual Space. Ethnographic Alternatives, 6. Lanham: AltaMira

Preece, Jenny (2000). Online Communities, Designing Usability, Supporting Sociability. Chichester: John Wiley

Rheingold, Howard (1993). The Virtual Community, Homesteading on the Electronic Frontier. Reading, Mass.: Addison-Wesley

Solon, Olivia (2011). “You Are Facebook’s Product, Not Customer.” WIRED UK. September 21. Tilgængelig fra <http://www.wired.co.uk/article/doug-rushkoff-hello-etsy>