Offentlighed

Offentlighed Offentlighed er et begreb, der har mange betydninger og bibetydninger, og som i en samfundsvidenskabelig kontekst har vist sig ganske kontroversielt. Offentlighed rummer desuden en rumlig dimension – et sted, hvor folket forsamles – og mere substantielt folket i sig selv eller repræsentanter herfor. Begrebet har således en bred anvendelse, der vidner om dets […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Se også Publics-begrebet
Supplerende læsning

Nielsen, H.K. 2001

Reference

Bauman, Zygmunt (1999b). In Search of Politics. Cambridge: Polity

Burawoy, Michael (2005). “2004 ASA Presidential Address – For Public Sociology.” American Sociological Review, 70 (1), s. 4-28

Dewey, John (1927/1954). The Public and Its Problems. An essay in political inquiry. Athens, Ohio: Swallow [2. udg. 1954. 3. udg. 1957] [Genudg. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 2012]

Giddens, Anthony (1985). The Nation-State and Violence. Stanford, Calif.: University of California Press

Gripsrud, Jostein (1999). Mediekultur, mediesamfunn. Oslo: Universitetsforlaget. [2.udg. 2002, 3. udg. 2007. 4.udg. 2011] [Da.overs. 2005]

Gripsrud, Jostein (2005). Mediekultur, mediesamfund. Overs. af Stig W. Jørgensen. København: Hans Reitzel [2. Rev. udg. 2010]

Habermas, Jürgen (1962). Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Müncher: Hermann Luchterhand. [No./da. vers. 1971. Da. overs. 2009]

Habermas, Jürgen (1996a). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (Studies in Contemporary German Social Thought). Cambridge/Malden, Mass: Polity

Habermas, Jürgen (1999). “Borgerlig offentlighet – i tilbakeblikk.” I: Kraften af de bedre argumenter. Udv. og indl. ved Ragnvald Kalleberg; overs. af Are Eriksen. Oslo: Ad Notam Gyldendal

Habermas, Jürgen (2009). Borgerlig offentlighed. Offentlighedens strukturændring. Undersøgelse af en kategori i det borgerlige samfund. Med forfatterens forord til genoptr. 1990. Overs. af Henning Vangsgaard. København: Informations Forlag

Hannay, Alastair (2005). On the Public. London: Routledge

Hviid Jacobsen, Michael (red.) (2008). Public Sociology – Proceedings of the Anniversary Conference Celebrating Ten Years of Sociology in Aalborg. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag

Lippmann, Walter (1925). The Phantom Public. New Brunswick, N.J.: Transaction. [Genoptr. m. ny indledn. af Wilfred M. McClay (1993)]

Mahajan, Gurpreet (red.)(2003). The Public and the Private. Issues in Democratic Citizenship. New Delhi: Sage

Nielsen, Henrik Kaare (2001). Kritisk teori og samtidsanalyse. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Sennett, Richard (1992). The Fall of Public Man. New York: W. W. Norton

Thompson, John B. (1995). The media and modernity. A social theory of the media. Stanford: Stanford University Press. [Da. overs. 2001]

Thompson, John B. (2001). Medierne og Moderniteten. En samfundsteori om medierne. Overs. af Stig W. Jørgensen. København: Hans Reitzel

Weintraub, Jeff & Kumar, Krishan (red.) (1997). Public and Private in Thought and Practice. Perspectives on a Grand Dichotomy. (Morality and Society Series). Chicago: University of Chicago Press.