Objektivitet

Objektivitet Objektivitet er en af journalistikkens grundpiller og betyder, at personlige holdninger, følelser og fordomme udelades fra den journalistiske gengivelse. Journalisten formidler fakta (news), mens personlige meninger henvises til mediernes opinionssider (views) (se også Journalistiske genrer; Journalistiske informationsgenrer; Journalistiske opinionsgenrer). Internationale undersøgelser viser, at denne norm i dag er dominerende blandt journalister overalt i verden, […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Tuchman 1972, Skovsgaard, Albæk, Bro & de Vreese 2013

Reference

Albæk, Erik (2006). “Statskundskab og journalistik – et mage par?” Journalistica, 3, s. 27-43

Allgaier, Joachim (2011). “Who is having a voice? Journalists’ selection of sources in a creationism controversy in the UK press.” Cultural Studies of Science Education, 6 (2), s. 445-467

Andrén, Gunnar; Hemánus, P.; Linné, O.; Lundberg, D.; Nordahl Svendsen, E. & Veirup, Kjeld (1979). Loyalitet mod virkeligheden: Objektivitet og journalistik formidling. København: Gyldendal

Coward, Rosalind (2013). Speaking Personally: The Rise of Subjective and Confessional Journalism. London: Palgrave Macmillan

Donsbach, Wolfgang & Klett, Betiina (1993). “Subjective objectivity. How journalists in four countries define a key term of their profession.” International Communication Gazette, 51 (1), s. 53–83.

Glasser, Theodore L. (1983). “Objectivity and the Ideology of News.” Lecture delivered at an “Ethics in Journalism” seminar co-sponsored by Augsburg College and the University of Minnesota’s Minnesota Journalism Center, March 3-4

Glasser, Theodore L. (1984). “Objectivity precludes responsibility.” The Quill, 72 (2), s. 13-16

Hallin, Daniel C. (1986). The Uncensored War: The Media and Vietnam. Oxford: Oxford University Press

Hartley, Jannie Møller & Askanius, Tina (2021). “Activist-journalism and the norm of objectivity: Role performance in the reporting of the #MeToo movement in Denmark and Sweden.” Journalism Practice, 15 (6), s. 860-877. https://doi.org/10.1080/17512786.2020.1805792

Lippmann, Walter (1920). Liberty and the News. New York: Harcourt, Brace & Howe

Reese, Stephen D. (1990). “The news paradigm and the ideology of objectivity: A socialist at the wall street journal.” Critical Studies in Mass Communication, 7 (4), s. 390-409

Skovsgaard, Morton; Albæk, Erik; Bro, Peter & de Vreese, Clæs H. (2013). “A reality check: How journalists’ role perceptions impact their implementation of the objectivity norm.” Journalism – Theory, Practice, and Criticism, 14 (1), s. 22-42

Streckfuss, Richard (1990). “Objectivity in journalism: A search and a reassessment.” Journalism Quarterly, 67 (4)

Tuchman, Gaye (1972). “Objectivity as strategic ritual: An examination of newsmen’s notions of objectivity.” American Journal of Sociology, 77 (4), s. 660-679

Vaaben, Line (2019). Fortællingernes tid: Styrken i fortællende journalistik. København: Informations Forlag

Weaver, David H. & Willnat, Lars (2012). The Global Journalist in the 21st Century. London: Routledge