Nyheder/nyhed

Nyheder/nyhed “Al moderne Journalistik hviler på nyheden. Den er den nøjagtige og hurtige Gengivelse af Døgnets Begivenheder, som betinger Pressens Succes. Uden denne bliver Aviserne kun underholdende, ikke oplysende” (Ole Cavling 1928). I dag er journalistikforskere og danske og udenlandske forfattere af faglitteratur blevet mere tilbageholdende med kort at definere, hvad en nyhed er. I […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Lars Kabel
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Kabel 2009, Brink Lund 2000, Brink Lund, Willig & Blach-Ørsten 2009

Reference

Allern, Sigurd (2001). Nyhetsverdier. Om markedsorientering og jounalistikk i ti norske aviser. Oslo: IJ-forlaget

Brink Lund, Anker; Willig, Ida & Blach-Ørsten, Mark (red.) (2009). Hvor kommer nyhederne fra? Den journalistiske fødekæde i Danmark før og nu. Aarhus: Ajour

Cavling, Ole (1928). Journalistik. Kortfattet Vejledning i moderne Journalistik. København: Gyldendal

Fichtelius, Erik (1997). Nyhetsjournalistik – Tio gyllene regler. Stockholm: Sveriges Utbildningsradio [2. udg. 2008]

Kabel, Lars (red.) (2009). Nyheder i nutid. Aarhus: Ajour

Missouri Group (Brian S. Brooks; George Kennedy; Daryl R. Moen; Don Ranly) (2005). News Reporting and Writing. 8. Udg. Boston/New York: Bedford/St Martins [10. udg. 2011; 11. udg. 2013]

Murphy, David (1990). The Stalker Affair and the Press. New York/London: Routledge

Rich, Carole (2007). Writing and Reporting News. A Coaching Method. 5. udg. Boston, Mass: Wadsworth [6. udg. 2009; 7. udg. 2012]

Schultz, Ida (2006b). Bag nyhederne – værdier, idealer og praksis. København: Samfundslitteratur