Luhmann, Niklas

Niklas Luhmann  Den tyske sociolog Niklas Luhmann (1927-1997), professor ved universitetet i Bielefeld, var systemteoretiker og har fra og med 1990’erne spillet en vigtig rolle for både international medie- og kommunikationsforskning, først og fremmest fordi han gør kommunikation til omdrejningspunktet i sin teori om sociale systemer. I hovedværket Soziale Systeme (1984) opstiller Luhmann en teori […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Finn Frandsen
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Kneer & Nassehi 1997, Harste 2009

Reference

Harste, Gorm (2009). “Niklas Luhmanns teori om samfundets kommunikationssystemer.” I: Helder, Jørn; Bredenlöw, Torbjörn & Nørgaard, Jens Lautrup (red.). Kommunikationsteori. En grundbog. København: Hans Reitzel

Kneer, Georg & Nassehi, Armin (1997). Niklas Luhmann. Introduktion til teorien om sociale systemer. Overs. af Niels Mortensen. København: Hans Reitzel [Overs. fra Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. 1993]

Luhmann, Niklas (1984). Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [Da. overs. 2000a]

Luhmann, Niklas (1996). Die Realität der Massenmedien. 2. udv. udg. Opladen: Westdeutscher Verlag. [Eng. overs. 2000b; da. overs. 2002]

Luhmann, Niklas (2000a). Sociale systemer. Grundris til en almen teori. Overs. af John Cederstrøm, Nils Mortensen & Jens Rasmussen; indl. ved Jens Rasmussen. København: Hans Reitzel

Luhmann, Niklas (2000b): The Reality of the Mass Media. Overs. af  Kathleen Cross.  Oxford: Polity/ Stanford, Calif.: Stanford University Press

Luhmann, Niklas (2002). Massemediernes realitet. Overs. af Nils Mortensen. København: Hans Reitzel