Netværksteori

Netværksteori Netværksteori har rødder i klassisk sociologisk teori, fx Georg Simmel, der skelnede mellem netværk, man var født ind i i kraft af slægt og fødestedsrelationer, over for moderne netværk, der skabes af individernes formålsbestemte, frie, fornuftsmæssige valg. De netværk, man fødes ind i kan både bygge på lighed og forskel (fx køn og alder), […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Finnemann 2005, Benkler 2006

Reference

Barabási, Albert-Lázló (2002). Linked. How everything is connected to everything else and what it means for business, science, and everyday life. Cambridge, Mass.: Perseus

Benkler, Yochai (2006). The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven: Yale University Press

Castells, Manuel (1996-1998). The Information Age, I-III. Oxford: Blackwell Publishers [1: The rise of the network society. (2. udg. 2000). 2: The power of identity. (2. udg. 2004). 3: End of Millenium. (2. udg. 2000).]

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Wellman, Barry & Haythornthwaithe, Caroline (red.) (2002). The Internet in Everyday Life. (Information Age Series). Oxford: Blackwell