Netværkssamfund

Netværkssamfund Netværkssamfund bruges i to forskellige betydninger: 1) Som betegnelse for det epokalt karakteristiske ved samfundsmønstre, der udvikler sig fra 1970’erne. Begrebet fungerer dels som korrektiv til begrebet informationssamfund, dels som konkretisering af bestemte træk ved globaliseringen. Ifølge Manuel Castells (1996-1998) er netværksamfundet et resultat af tre overordnede udviklingstendenser: a) Økonomiens behov for fleksibilitet i […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Se også Netværksteori
Supplerende læsning

Latour 1991, 1993 eller 2006, Castells 1996-1998, Benkler 2006

Reference

Benkler, Yochai (2006). The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven: Yale University Press

Castells, Manuel (1996-1998). The Information Age, I-III. Oxford: Blackwell Publishers [Vol. 1: The rise of the network society. (2. udg. 2000). Vol. 2: The power of identity. (2. udg. 2004). Vol. 3: End of Millenium. (2. udg. 2000)]

Latour, Bruno (1991). Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique. Paris: La Découverte. [Eng. overs. (1993); da. overs. (2006)]

Latour, Bruno (1993). We have never been modern. Overs. af Cathrine Porter. Hemel Hempstead: Harvester Wheatshef

Latour, Bruno (2006). Vi har aldrig været moderne. Et essay om symmetrisk antropologi. Overs. efter den af forf. rev. eng. udg. af Carsten Sestoft. København: Hans Reitzel