Postman, Neil

Neil Postman Neil Postman (1931-2003), ph.d. i pædagogik, ansat på New York University 1959-2002. Central i den institutionelle etablering af medium theory i USA. Postman opnåede international berømmelse med den kulturpessimistiske bog Amusing Ourselves to Death (1985). Her anføres det, at den skriftbaserede, deliberative offentlighedskultur, som havde præget USA siden det 19. århundrede, var bukket […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Rasmus Helles
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Bondebjerg 1988; Finnemann 2005

Reference

Bondebjerg, Ib (1988). “Tv-mediet, populærfiktionen og det postmoderne kulturmønster.” Mediekultur 9, s. 29-49

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Postman, Neil (1985). Amusing Ourselves To Death: Public Discourse in the Age of Showbusiness. New York: Heinemann/Penguin USA