Närradio (Sverige)

Närradio (Sverige) Närradio kallas i Sverige den form av lokal radio som sänds över små sändningsområden och som har en lägre sändarstyrka än andra lokala radiosändningar. Tillstånden för att sända är gratis men ges endast till föreningar. Hanteringen och tillsynen av sändningstillstånden sköts av Myndigheten för radio- och TV. I huvudsak är sändningarna i den svenska […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Ib Poulsen
Reference

Bengtsson, Eva (red.) (2003). Närradion i förändring. Haninge: Radio- och TV-verket.

Djerf-Pierre, Monika & Ekström, Mats (red.) (2013) A History of Swedish Broadcasting. Communicative Ethos, genres and institutional change. Stiftelsen Etermedierna i Sverige. NORDICOM

Engblom, Lars-Åke & Wormbs, Nina (2007). Radio och TV efter monopolet: en kamp om politik, pengar, publik och teknik. Stockholm: Ekerlid

Enzensberger, Hans Magnus (1970). “Constituents of a Theory of the Media”. New Left Review, 64, s. 13-36

Forsman, Michael (2010). Lokal radio i konkurrens 1975-2010: utbud, publik och varumärken. Stockholm: Ekerlid

Hallingberg, Gunnar (1992). “Den förargliga närradion: aspekter på frisinne och nya medier, mest närradio”. I: Engström, Margit (red.). Fritt sinne: om liberalism & frisinne, kultur- & kyrkoliv, folkrörelser & massmedier: [tillägnad Jan-Erik Wikström på hans 60-årsdag]. Stockholm: Atlantis, s. 105-116

Nord, Lars (2008). Medier utan politik: en studie av de svenska riksdagspartiernas syn på press, radio och TV. Stockholm: Santérus

Stiernstedt, Fredrik (2013). Från radiofabrik till mediehus: medieförändring och medieproduktion på MTG-radio. (Örebro studies in media and communication). Örebro universitet. [Disputats]