Myteteori

Myteteori Myteforskningen har sit udspring i den etnografiske forskningstradition. Denne begyndte så småt at formulere sig i oplysningstiden, slog igennem som interesse for folkeliv og eventyr i romantikken, videnskabeliggjorde sig i slutningen af det 19. årh. i universiteternes etnografiske, etnologiske og antropologiske studier og kastede sig i den forbindelse over studiet af oprindelige folkeslags myter. […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Gunhild Agger
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Tolson 1996

Reference

Aristoteles (1999). Poetik. Overs. af Poul Helms; efterskr. ved Judy Gammelgaard. København: Hans Reitzel

Aristoteles (2004). Poetikken. Overs. og udg. af Niels Henningsen. København: Det lille Forlag

Barthes, Roland (1957). Mythologies. Paris: Seuil. [Da. overs. 1969 og 1996]

Barthes, Roland (1969). Mytologier. Forkort. og overs. af Hans-Jørgen Andersen & Jens Juhl Jensen. (Bibliotek Rhodos). København: Rhodos. [Rev. udg. 1996]

Barthes, Roland (1996). Mytologier. Overs. af Jens Juhl Jensen. (Moderne Tænkere). København: Gyldendal

Bettelheim, Bruno (1976). The uses of enchantment: the meaning and importance of fairy tales. London: Thames & Hudson/New York: Knopf. [Også Harmondsworth: Penguin] [Da. overs. 1991-92]

Bettelheim, Bruno (1991-92). Eventyrets fortryllelse – i psykoanalytisk belysning. Bd. 1-2. Overs. af Lars Andersen. København: Schønberg

Fjord Jensen, Johan (1981). Efter guldalderkonstruktionens sammenbrud. Bd. 2. Mytekritik. Aarhus: Modtryk

Frye, Northrop (1957). Anatomy of Criticism. Four Essays. New York: Princeton University Press. [Flere genoptr.]

Lévi-Strauss, Claude (1964-71). Mythologiques. Bd. I-IV. Paris: Plon. [Eng. overs. 1970-81]

Lévi-Strauss, Claude (1970-81). Introduction to a science of mythology. Bd. 1-4. Overs. af John & Doreen Weightman. Chicago: University of Chicago Press

Ricoeur, Paul (1983-85). Temps et récit. Bd. 1-3. Paris: Seuil [Eng. overs. 1984-88]

Ricoeur, Paul (1984-88). Time and Narrative. Bd. 1-3. Overs. af Kathleen McLaughlin & David Pellauer. Chicago/London: University of Chicago Press

Wellek, René & Warren, Austin (1949). Theory of Literature. New York: Harcourt Brace/London: Jonathan Cape [2. rev. udg. 1956; 3. rev. udg. 1962] [Da. overs. 1964]

Wellek, René & Warren, Austin (1964). Literaturteori. Overs. af Elsa Gress Wright. København: Munksgaard

Tolson, Andrew (1996). Mediations. Text and discourse in media studies. London: Edward Arnold

Ørvad Andersen, Lissi m.fl. (1973). Tegneserier. En ekspansions historie. Kongerslev: GMT