Modtager

Modtager Begrebet modtager refererer til den klassiske massekommunikationsmodel, der beskriver kommunikationsprocessen som en lineær overføring af et budskab fra en afsender til en række modtagere. Modtagere betegner både apparaterne, mest typisk brugt om radioapparater, og personerne, som tager imod budskabet. Det følgende handler kun om den sidste betydning. Modtager er et af kernebegreberne inden for […]

Log ind for at læse videre.
Supplerende læsning

Blumler & Katz 1974, Bucy & Newhagen 2004, McQuail 1997, Gentikow 2008

Reference

Blumler, Jay G. & Katz, Elihu (red.) (1974). The Uses of Mass Communications. Current perspectives on gratifications research. Beverly Hills, Calif.: Sage

Bruns, Axel (2008a). “The Active Audience: Transforming Journalism from Gatekeeping to Gatewatching.” I: Paterson, Chris & Domingo, David (red.). Making Online News: The Ethnography of New Media Production. New York: Peter Lang

Bruns, Axel (2008b). Blogs, Wikipedia, Second Life, and beyond. From Production to Produsage. New York: Peter Lang

Bucy, Eric P. & Newhagen, John E. (2004). Media Access. Social and Psychological Dimensions of New Technology Use. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum

Gentikow, Barbara (2008). “Mediepublikum i en brydningstid. Revitaliseringer og transformationer.” Norsk Medietidsskrift, 15 (2), s. 84-104

McQuail, Denis (1997). Audience Analysis. London: Sage

Toffler, Alvin (1980). The Third Wave. New York: William Morrow. [Da. overs. 1981; sve. overs. 1982]

Toffler, Alvin (1981). Den tredje bølge. Overs. af Henning Albrechtsen. København: Erichsen

Toffler, Alvin (1982). Den tredje vågen. Overs. af Gunnar Ruud. Stockholm: Esselte