Bakhtin, Mikhail Mikhailovitj

Mikhail Mikhailovitj Bakhtin Mikhail Mikhailovitj Bakhtin (1895-1975) levede under omvæltningerne fra zartidens til sovjettidens Rusland og kom i nærkontakt med et verdensriges mangfoldighed af nationaliteter, etniske grupper, sprog, religioner og kulturer. Som humanistisk tænker med en mangfoldighed af grænseoverskridende synsvinkler, der bl.a. kvalificerer ham som filosof og sprog-, litteratur- og kulturteoretiker, fokuserede han på brydningstider, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Anker Gemzøe
Supplerende læsning

Bakhtin 1968, Bakhtin 2003, Bakhtin 2006

Reference

Bakhtin (1929) og (1963), se Bakhtin (1984) og Bakhtin (1991)

Bakhtin (1934-35), se Bakhtin (2003)

Bakhtin, Mikhail M. (1965). Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaja kul’tura srednevekov’ja i renessansa. [Eng. overs. 1968; Sv. overs. 1986b; delvis. Da. overs. 2001]

Bakhtin, Mikhail M. (1968). Rabelais and His World. Overs.af  Helene Iswolsky.  Cambridge, Mass./London: The M.I.T.  Press [Genoptr. Indiana University Press 1984]

Bakhtin, Mikhail M. (1981). The dialogic imagination. Four essays by M.M. Bakhtin. Red. af Michael Holquist. Overs. af Caryl Emerson & Michael Holquist. Austin: University of Texas Press [Sv. overs. 1988]

Bakhtin, Mikhail M. (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetics. Red. og overs. af Caryl Emerson. Indl. ved Wayne C. Booth. Minneapolis: University of Minnesota Press. [Orig. 1929; rev. udg. 1963]

Bakhtin, Mikhail M. (1986a). Speech Genres and Other Late Essays by M.M. Bakhtin. Overs. af Vern W. McGee. Red. af Caryl Emerson & Michael Holquist. Austin: University of Texas Press [Genoptr. 1992] [Se også No. overs. 1998]

Bakhtin, Mikhail M. (1986b). Rabelais och skrattets historia. François Rabelais’ verk och den folkliga kulturen under medeltiden och renässansen. Overs. af Lars Fyhr. Gråbo: Anthropos. [Genoptr. 1991]

Bakhtin, Mikhail M. (1988). Det dialogiska ordet. Overs. af Johan Öberg. Gråbo: Anthropos

Bakhtin, Mikhail M. (1991). Dostojevskijs poetik. Overs. af Lars Fyhr & Johan Öberg. Gråbo: Anthropos [Genoptr. 1998; 2. udg. 2010]

Bakhtin, Mikhail M. (1998). Spørsmålet om talegenrane. Overs. m. efterskr. af Rasmus T. Slaattelid. Oslo: Ariadne

Bakhtin, Mikhail M. (2001). Karneval og latterkultur. Overs. fra Russ. af Jan Hansen. Forord ved Jørgen Bruhn & Jan Lundquist. København: Det lille Forlag. [De to første kapitler af Rabelais-bogen, orig. 1965; se også Bakhtin, 1986b]

Bakhtin, Mikhail M. (2003). Ordet i romanen. Overs. af Nina Møller Andersen & Alex Fryszman. Indl. ved Jørgen Bruhn & Jan Lundquist. København: Gyldendal

Bakhtin, Mikhail M. (2006). Rum, tid og historie – kronotopens former i europæisk litteratur. Overs. af Harald Hartvig Jepsen. Efterskrift af Rigmor Kappel Schmidt. Aarhus: Klim [Heri bl.a. “Tidens og kronotopens former i romanen – essays om historisk poetik” og “Dannelsesromanen og dens betydning i realismens historie – bidrag til en typologi af romanen”]