Bakhtin, Mikhail Mikhailovitj

Mikhail Mikhailovitj Bakhtin Mikhail Mikhailovitj Bakhtin (1895-1975) levede under omvæltningerne fra zartidens til sovjettidens Rusland og kom i nærkontakt med et verdensriges mangfoldighed af nationaliteter, etniske grupper, sprog, religioner og kulturer. Som humanistisk tænker med en mangfoldighed af grænseoverskridende synsvinkler, der bl.a. kvalificerer ham som filosof og sprog-, litteratur- og kulturteoretiker, fokuserede han på brydningstider, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Anker Gemzøe
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Bakhtin 1968, Bakhtin 2003, Bakhtin 2006

Reference

Bakhtin (1929) og (1963), se Bakhtin (1984) og Bakhtin (1991)

Bakhtin (1934-35), se Bakhtin (2003)

Bakhtin, Mikhail M. (1965). Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaja kul’tura srednevekov’ja i renessansa. [Eng. overs. 1968; Sv. overs. 1986b; delvis. Da. overs. 2001]

Bakhtin, Mikhail M. (1968). Rabelais and His World. Overs.af  Helene Iswolsky.  Cambridge, Mass./London: The M.I.T.  Press [Genoptr. Indiana University Press 1984]

Bakhtin, Mikhail M. (1981). The dialogic imagination. Four essays by M.M. Bakhtin. Red. af Michael Holquist. Overs. af Caryl Emerson & Michael Holquist. Austin: University of Texas Press [Sv. overs. 1988]

Bakhtin, Mikhail M. (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetics. Red. og overs. af Caryl Emerson. Indl. ved Wayne C. Booth. Minneapolis: University of Minnesota Press. [Orig. 1929; rev. udg. 1963]

Bakhtin, Mikhail M. (1986a). Speech Genres and Other Late Essays by M.M. Bakhtin. Overs. af Vern W. McGee. Red. af Caryl Emerson & Michael Holquist. Austin: University of Texas Press [Genoptr. 1992] [Se også No. overs. 1998]

Bakhtin, Mikhail M. (1986b). Rabelais och skrattets historia. François Rabelais’ verk och den folkliga kulturen under medeltiden och renässansen. Overs. af Lars Fyhr. Gråbo: Anthropos. [Genoptr. 1991]

Bakhtin, Mikhail M. (1988). Det dialogiska ordet. Overs. af Johan Öberg. Gråbo: Anthropos

Bakhtin, Mikhail M. (1991). Dostojevskijs poetik. Overs. af Lars Fyhr & Johan Öberg. Gråbo: Anthropos [Genoptr. 1998; 2. udg. 2010]

Bakhtin, Mikhail M. (1998). Spørsmålet om talegenrane. Overs. m. efterskr. af Rasmus T. Slaattelid. Oslo: Ariadne

Bakhtin, Mikhail M. (2001). Karneval og latterkultur. Overs. fra Russ. af Jan Hansen. Forord ved Jørgen Bruhn & Jan Lundquist. København: Det lille Forlag. [De to første kapitler af Rabelais-bogen, orig. 1965; se også Bakhtin, 1986b]

Bakhtin, Mikhail M. (2003). Ordet i romanen. Overs. af Nina Møller Andersen & Alex Fryszman. Indl. ved Jørgen Bruhn & Jan Lundquist. København: Gyldendal

Bakhtin, Mikhail M. (2006). Rum, tid og historie – kronotopens former i europæisk litteratur. Overs. af Harald Hartvig Jepsen. Efterskrift af Rigmor Kappel Schmidt. Aarhus: Klim [Heri bl.a. “Tidens og kronotopens former i romanen – essays om historisk poetik” og “Dannelsesromanen og dens betydning i realismens historie – bidrag til en typologi af romanen”]