Foucault og diskursanalyse

Michel Foucault og diskursanalyse Michel Foucault (1926-1984) er en vigtig inspirationskilde til flere retninger inden for diskursanalysen, som den har etableret sig siden midt i 1980’erne. I Vidensarkæologien (1969, da. 2005) definerer Foucault en diskurs som en gruppering af ytringer (énoncés) inden for den samme diskursive formation. Og nævner som eksempler den kliniske, økonomiske, naturhistoriske […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Reference

Christensen, Gudrun (1999). “Næring og nydelse i ernæringsoplysningen.” Tidsskriftet Antropologi, 39

Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity

Foucault, Michel (1961). Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique. Paris: Université de Paris. Faculté des lettres et des sciences humaines [Disputats] [Da. overs. 2003]

Foucault, Michel (1963). Naissance de la clinique. (Galien. Histoire et philosophie de la biologie et de la médecine).Paris: Presses Universitaires de France [Flere senere udg.][Da. overs. 1993]

Foucault, Michel (1966). Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines. (Bibliothèque des sciences humaines). Paris: Gallimard [Da. overs. 1999 og 2006]

Foucault, Michel (1969). L’Archéologie du savoir. Paris: Gallimard. [Eng. overs. 1972] [Da. overs. 2005]

Foucault, Michel (1971). L’ordre du discours. Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 décembre 1970. Paris: Gallimard [Da. overs. 1980]

Foucault, Michel (1972). The Archaeology of Knowledge. Overs. af A.M. Sheridan Smith. London: Routledge

Foucault, Michel (1975). Surveiller et punir. Naissance de la prison.  Paris: Gallimard [Da. overs. 2002]

Foucault, Michel (1976). La volonté de savoir. Histoire de la sexualité 1. Paris: Gallimard. [Da. overs. 1978, rev. 1994]

Foucault, Michel (1978). Viljen til viden. (Seksualitetens historie 1) Indl. og overs. ved Søren Gosvig Olesen. København: Rhodos [Rev. overs. Det Lille Forlag (1994)]

Foucault, Michel (1980). Talens forfatning. Indl. og overs. ved Søren Gosvig Olesen. København: Rhodos

Foucault, Michel (1993). Klinikkens fødsel. Overs. af Henning Silberbrandt. København: Hans Reitzel.

Foucault, Michel (1999). Ordene og tingene. En arkæologi om humanvidenskaberne. Overs. af Christian Svendsen. Aarhus: Spektrum [Ny overs. 2006]

Foucault, Michel (2002). Overvågning og straf. Fængslets fødsel. Overs. af Mogens Chrom Jacobsen; indl. ved Anders Fogh Jensen. København: Det Lille Forlag

Foucault, Michel (2003). Galskabens historie i den klassiske periode. Overs. af Mogens Chrom Jacobsen; indl. ved Anders Fogh Jensen. København: Det Lille Forlag

Foucault, Michel (2004). Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978). Red. af Michel Senellart. Paris: Gallimard. [Da. overs. 2008]

Foucault, Michel (2005). Vidensarkæologien. Overs. af Mogens Chrom Jacobsen; indl. ved Ejvind Hansen; red. af Thomas Larsen og Rasmus Hougaard. Aarhus: Philosophia

Foucault, Michel (2006). Ordene og tingene. En arkæologi om humanvidenskaberne. Ny overs. af Mogens Chrom Jacobsen. København: Det Lille Forlag

Foucault, Michel (2008). Sikkerhed, territorium, befolkning. Forelæsninger på Collège de France, 1977-1978. Overs. af Peer F. Bundgård & Carsten Sestoft. København: Hans Reitzel

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (1985). Hegemony and Socialist Strategy – Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso [2. udg. 2001]

Stenbak Larsen, Christian (2006). Italesættelser af økologisk mad. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. [Ph.d.-afhandling]

Åkerstrøm Andersen, Niels (1999). “Michel Foucaults diskursanalyse.” I: Diskursive analysestrategier. Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne