Metafor og metonymi

Metafor og metonymi Metafor er et billedligt udtryk baseret på en lighedsrelation mellem to termer. Metaforens berettigelse i sprog og tanke har siden antikken været betinget af, hvilke filosofiske traditioner og paradigmer der har været fremherskende. I en forenklet fremstilling kan man sige, at fra Aristoteles’ tid til starten af det 20. århundrede blev metaforen […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Evans & Green 2006, Goatly 1997, Johnson, M. 1987, Kövecses 2002 og 2006, Lakoff & Turner 1989, Ungerer & Schmid 2006

Reference

Barcelona, Antonio (2003). Metaphor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective. 2. udg. Berlin: Walter de Gruyter [1. udg. 2000]

Black, Max (1962). Models and Metaphors. Studies in language and philosophy. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Black, Max (1993). “More about metaphor.” I: Ortony, Andrew (red.). Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, s. 19-41

Cameron, Lynne (2003). Metaphor in Educational Discourse. (Advances in Applied Linguistics Series). London/New York: Continuum

Chilton, Paul A. (1996). Security Metaphors – Cold War Discourse from Containment to Common House. New York: Peter Lang

Dirven, René & Pörings, Ralf (2004). Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast. (Cognitive linguistics research, 20). Berlin: Mouton de Gruyter

Evans, Vyvyan & Green, Melanie (2006). Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press

Goatly, Andrew (1997). The Language of Metaphors. London/New York: Routledge [2. udg. 2011]

Johnson, Mark (1987). The Body in the Mind. The bodily basis of meaning, imagination, and reason. Chicago: Chicago University Press

Kövecses, Zoltán (2002). Metaphor: A Practical Introduction. Øvelser i samarb. m. Szilvia Csábi m. fl. Oxford: Oxford University Press. [2. udg. 2010; m. øvelser i samarb. m. Réka Benczes m. fl.]

Kövecses, Zoltán (2006). Language, Mind and Culture: A Practical Introduction. Øvelser i samarb. m. Bálint Koller m. fl. Oxford: Oxford University Press

Lakoff, George & Johnson, Mark (1980/2003). Metaphors We Live by. Chicago: University of Chicago Press. [2. udg. 2003][Da. overs. 2002]

Lakoff, George & Turner, Mark (1989). More than Cool Reason. A field guide to poetic metaphor. Chicago: Chicago University Press

Lakoff, George (1993). “The contemporary theory of metaphor.” I: Ortony, Andrew (red.) Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, s. 202-251

Lakoff, George & Johnson, Mark (1999). Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. New York: Basic

Lakoff, George & Johnson, Mark (2002). Hverdagens metaforer. Overs. af Ulrik Hvilshøj og Hanne Salomonsen. København: Hans Reitzel

Musolff, Andreas & Zinken, Jörg (red.) (2009). Metaphor and Discourse. London: Palgrave Macmillan

Ortony, Andrew (red.) (1993). Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press

Panther, Klaus-Uwe & Radden, Günther (1999). Metonomy in Language and Thought. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins

Reddy, Michael J. (1979). “The Conduit Metaphor: A Case of Frame Conflict in our Language about Language.” I: Ortony, Andrew (red.) (1993). Metaphor and Thought. Cambridge: Cambridge University Press, s. 164-201

Richards, Ivor Armstrong (1936). The Philosophy of Rhetoric. Oxford: Oxford University Press

Semino, Elena (2008). Metaphor in Discourse. Cambridge: Cambridge University Press

Ungerer, Friedrich & Schmid, Hans-Jörg (2006). An Introduction to Cognitive Linguistics. 2. udg. London: Pearson ESL