Medium theory (Toronto-skolen)

Medium theory (Toronto-skolen) Medium theory (på dansk også medieteorien, men den går også under betegnelsen medieøkologi eller Toronto-skolen) retter sig mod at forstå dynamikken mellem samfund og medieteknologi, herunder især hvordan udviklinger i medieteknologi afføder sociale, kulturelle og psykologiske forandringer i såvel historisk perspektiv som i samtiden. De vigtigste eksponenter for retningen, der omtales nedenfor, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Rasmus Helles
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Finnemann 2005, Meyrowitz 1994,1997, Peters 1999

Reference

Deibert, Ronald J. (1997). Parchment, printing, and hypermedia. Communication in world order transformation. New York: Columbia University Press

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Innis, Harold A. (1950). Empire and Communications. Toronto: University of Toronto Press. [Rev. udg. 1975]

Innis, Harold A. (1951). The Bias of Communication. Toronto: University of Toronto Press [2. udg. 2008]

McLuhan, Marshall (1962/2011). The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man. Toronto: The University of Toronto Press [Jubilæumsudg. 2011] [Sv. overs. 1969]

McLuhan, Marshall (1964). Understanding Media. The Extensions of Man. London: Routledge & Kegan Paul [Genudg. 1994 m. forord af Lewis H. Lapham. Cambridge, Mass. MIT Press. Genudg. 2001 i Routledge Classics.] [Da. overs. 1967]

McLuhan, Marshall (1967). Mennesket og medierne. Overs. af Elsa Gress Wright. København: Gyldendal

McLuhan, Marshall (1969). Gutenberg-galaxen. Den typografiska människans uppkomst. Overs. af Richard Matz. Stockholm: Pan/Norstedt

Meyrowitz, Joshua (1985). No Sense of Place. The Impact of Electronic Media on Social Behavior. New York: Oxford University Press

Meyrowitz, Joshua (1994). “Medium Theory.” I: Crowley, David & Mitchell, David (red.). Communication Theory Today. London: Polity

Meyrowitz, Joshua (1997). “Tre paradigmer i medieforskningen.” Mediekultur, 26, 56-69

Peters, John D[urham] (1999). Speaking Into the Air. A History of the Idea of Communication. Chicago: University of Chicago Press