Medievold

Medievold Internationalt set er medievold et af de fænomener, der har været mest fokus på inden for medie- og kommunikationsforskningen. Der findes undersøgelser af fremstillingen af vold i så godt som alle medier. Oftest har voldsstudierne behandlet fiktionsudbuddet i de levende billedmedier (film, tv, computerspil). Mange studier har dog også beskæftiget sig med den mere […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Rasmussen, T.A. 1994, Gauntlett 2005, Huesmann m.fl. 2003, von Feilitzen 2009

Reference

Gauntlett, David (1995). Moving experiences. Understanding television’s influences and effects. (Acamedia research monographs, 13). London: John Libbey [Se også 2005]

Gauntlett, David (2005). Moving Experiences. Media Effects and Beyond. London: John Libbey. [Ny rev. udg. af Moving experiences. 1995]

Huesmann, L. Rowell; Moise-Titus, Jessica; Podolski, Cheryl-Lynn & Eron, Leonard D. (2003). “Longitudinal Relations between Children’s Exposure to TV Violence and their Aggressive and Violent Behavior in Young Adulthood: 1977-1992.” Developmental Psychology, 39 (2), s. 201-221

Rasmussen, Tove Arendt (1994). “Actionfilm og drengekultur.” I: Højbjerg, Lennart (red.). Reception af levende billeder. København: Akademisk Forlag, s. 221-234

von Feilitzen, Cecilia (2009). Influences of Mediated Violence. Göteborg: Nordicom, The International Clearinghouse on Children, Youth and Media