Medietilsynet i Norge

Medietilsynet i Norge Medietilsynet er det statlige tilsyns- og forvaltningsorganet for mediespørsmål i Norge. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet, som gir rammer for tilsynet gjennom årlige tildelingsbrev. Tilsynet iverksetter lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Kulturdepartementet på medieområdet. Medietilsynet ble opprettet 1. januar 2005, etter en sammenslåing av Eierskapstilsynet, Statens filmtilsyn og Statens medieforvaltning. Oppgavene […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Roel Puijk
Reference

Lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (Kringkastingsloven), 1992 med senere ændringer. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-127. (Set 20.01.2016)

Lov om film og videogram, 1987 med senere ændringer. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-05-15-21. (Set 20.01.2016)

Lov om eierskap i mediene (Medieeierskapsloven), 1997 med senere ædringer. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-53. (Set 20.01.2016)

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig bildeprogram mv., 2015. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-02-06-7. (Set 20.01.2016)