Mediesystem

Mediesystem Forskningen i mediesystemer beskæftiger sig med enkelte medier, en mediesektor eller med hele mediesystemet som sådan. Mediesystemanalysen anskuer medierne som afsendere af indhold og beskæftiger sig med mediernes produktionsforhold, udbredelse, økonomi og deres lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer og har således mange berøringsflader med mediesociologien (Vestergaard 2007). Forskningen i mediesystemer er primært, men ikke udelukkende, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Per Jauert
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Hallin & Mancini 2004, Slaatta 2003

Reference

Hallin, Daniel C. & Mancini, Paolo (2004). Comparing Media Systems. Three models of media and politics. Cambridge/New York: Cambridge University Press

McQuail, Denis (2005). McQuail’s Mass Communication Theory. 5. udg. London: Sage

Sepstrup, Preben (2004). “Fra medieforskning til såkaldt medieforskning – en model til beskrivelse af mediestrukturen.” I: Bruun, Hanne; Frandsen, Kirsten & Jauert, Per (red.). Forskning i mediepolitik – mediepolitisk forskning. Århus: Modtryk, s. 10-30

Slaatta, Tore (2003). Den norske medieorden. Posisjoner og privilegier. (Makt- og demokratiutredningen 1998-2003). Oslo: Gyldendal Akademisk

Vestergaard, Jakob Jørgensen (2007.) “Hvad er et mediesystem og hvordan analyserer man det?” I: Bruun, Hanne & Frandsen, Kirsten (red.). TV-produktion- nye vilkår. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 55-80