Mediestøtte

Mediestøtte Mediestøttens historie er lang. De seneste udredninger om den offentlige mediestøtte er udredningerne Rambøll (2008 og 2009) og udvalgsarbejdet om den fremtidige offentlige mediestøtte for Styrelsen for Bibliotek og Medier (2011) med nye modeller for en fremtidig mediestøtte. De nyere udredninger har mange forgængere. Fra fx portoprivilegierne i 1723 over udvalgsarbejdet bag etableringen af […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Preben Sepstrup
Emneredaktør Jesper Tække
Reference

Rambøll Management (2008). Udkast til Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark. Midtvejsrapport/Statusnotat 30.09.08. København: Rambøll Management/Kulturministeriet. [Tilgængelig i pdf-format fra <www.kum.dk>]

Rambøll Management (2009). Udredning af den fremtidige offentlige mediestøtte. 2. udg. København: Rambøll Management/Kulturministeriet  [Tilgængelig i pdf-format fra <www.kulturstyrelsen.dk>]

Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte (2011). Demokratistøtte. Fremtidens offentlige mediestøtte. København: Styrelsen for Bibliotek og Medier. [Tilgængelig i pdf-format fra <www.kulturstyrelsen.dk>]