Mediesociologi

Mediesociologi Mediesociologi kan defineres som videnskaben om mediernes rolle i samfundet og om, hvordan medierne spiller en rolle for relationer mellem mennesker og grupper, der udgør samfundet. Mediesociologien har udviklet sig fra at bestå af nogle få teorier uden forankring i empirisk forskning til at blive en kompleks videnskab, når det gælder teorier, metodiske tilgange […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Toril Aalberg
Emneredaktør Jesper Tække
Reference

Bourdieu, Pierre (1996). Symbolsk makt. Artikler i utvalg. Oslo: Pax

Aalberg, Toril & Elvestad, Eiri (2005). Mediesosiologi. Oslo: Samlaget

Brink Lund, Anker (2002). Den redigerende magt. Nyhedsinstitutionens politiske indflydelse. (Magtudredningen). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Chittenden, Tara (2010). “Digital dressing up: Modelling female teen identity in the discursive spaces of the fashion blogosphere.” Journal of Youth Studies, 13 (4), s. 505-520

Curran, James (1993). “Rethinking the Media as a Public Sphere.” I: Dahlgren, Peter & Sparks, Colin  (red.). Communication and Citizenship: Journalism and the Public Sphere. London/New York: Routledge, s. 27-57

Dayan, Daniel & Katz, Elihu (1992). Media Events. The Live Broadcasting of History. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Eide, Martin (red.) (2001). Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati. Oslo: Gyldendal akademisk

Gauntlett, David (2002). Media, Gender and Identity. An Introduction. London: Routledge [2. udg. (2008)]

Giddens, Anthony (1991). Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Stanford: Stanford University Press. [Da. overs. 1996].

Giglio, Mike (2011). “The Cyberactivists Who Helped Topple a Dictator.” Newsweek, 15. 01. 2011 [<http://www.newsweek.com/2011/01/15/> Set 22.03.2011]

Habermas, Jürgen (1962). Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Müncher: Hermann Luchterhand. [No./da. vers. 1971. Da. overs. 2009]

Hallin, Daniel C. & Mancini, Paolo (2004). Comparing Media Systems. Three models of media and politics. Cambridge/New York: Cambridge University Press

Herman, Edward S. & Chomsky, Noam (1988). Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media. New York: Pantheon [Rev. udg. (2002)]

Huffaker,David A. & Calvert, Sandra L. (2005). “Gender, Identity, and Language Use in Teenage Blogs.” Journal of Computer-Mediated Communication, 10 (2)

Janowitz, Morris (1952). The Community Press in an Urban Setting. The social elements of urbanism. Glencoe, Ill.: Free Press [2. udg. (1967)]

Lazarsfeld, Paul F.; Berelson, Bernard & Gaudet, Hazel (1944/1948). The People’s Choice, How the Voter Makes up his Mind in a Presidential Campaign. New York: Columbia University Press. [2. udg 1948. 3. udg. 1968]

Nyre, Lars (2011) “Nei, det er ikkje ein Facebookrevolusjon.” Journalisten [<http://www.journalisten.no/blogg> Set 22.03.2011]

Prior, Markus (2007). Post-Broadcast Democracy. How Media Choice Increases Inequality in Political Involvement and Polarizes Elections. (Cambridge Studies in Public Opinion and Political Psychology).  Cambridge/New York: Cambridge University Press

Rogers, Everett M. (1986). Communication technology. The new media in society. New York: The Free Press

Schiller, Herbert I. (1969). Mass Communications and American Empire. New York: Augustus M. Kelley Publishers [Rev. udg. Boston, Mass.: Beacon, 1971]

Schiller, Herbert I. (1996). Information inequality: the deepening social crisis in America. New York: Routledge

Siebert, Fred S.; Peterson, Theodore & Schramm, Wilbur (1956). Four theories of the press. The authoritarian, libertarian, social responsibility and Soviet Communist concepts of what the press should be and do. Urbana, Ill.: University of Illinois Press [No. overs. 1977]

Siebert, Fred S.; Peterson, Theodore & Schramm, Wilbur (1977). De fire pressesystemer. Oslo: Institutt for Journalistikk

Sifry, Micah L. (2011) “Did Facebook bring down Mubarak?” CNN International [<http://edition.cnn.com/2011/OPINION/> Set 22.03.2011]

Slaatta, Tore (2003). Den norske medieorden. Posisjoner og privilegier. (Makt- og demokratiutredningen 1998-2003). Oslo: Gyldendal Akademisk

Togeby, Lise (2004). Man har et standpunkt … Om stabilitet og ændring i befolkningens holdninger. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Tufte, Thomas (red.) (2003). Medierne, minoriteterne og det multikulturelle samfund: skandinaviske perspektiver. Göteborg: Nordicom

Woods, Andrew K. (2011). “These Revolutions Are Not All Twitter.” New York Times [<http://www.nytimes.com/2011/> Set 22.03.2011]