Mediepolitik

Mediepolitik Mediepolitik er en fællesbetegnelse for de politiske strukturer, reguleringsformer, forhandlinger og idealer, der på forskellig måde påvirker – eller søger at påvirke – mediernes forhold, ageren og rolle i samfundet. Trine Syvertsen definerer det således:  ”Mediepolitik er […] det område, hvor samfundet intervenerer i mediesystemet for at stimulere mediernes positive funktioner og hindre de […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Sofie Flensburg
Emneredaktør Jesper Tække
Reference

Brink Lund, Anker & Lindskow, Kasper (2011). “Offentlig mediestøtte fra postprivilegier til licensforlig”. Økonomi og Politik, 84 (1), s. 46-60

Dagspressen og samfundet (1969). Dagspressen og samfundet. Betænkning vedrørende udviklingen i dansk dagspresses struktur og økonomi. Betænkning nr. 536, 1969

Flensburg, Sofie (2015). “Dansk mediestøtte 1960-2014: Fra økonomisk kompensation til publicistisk motivation”. Mediekultur – Journal of Media and Communication Research, 31 (58), s. 85-103

Folketingstidende (2013). 1. behandling af Forslag til lov om mediestøtte. <http://www.folketingstidende.dk/Ripdf/samling/20131/forhandlinger/M4/20131_M4_helemoedet.pdf#nameddest=L20>. (Set 20.01.2916)

Freedman, Des (2008). The politics of media policy. Cambridge: Polity

Hallin, Daniel C. & Mancini, Paolo (2004). Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press

Mediekommissionen (1985). Betænkning om dansk mediepolitik. Mediepolitik, Danmarks Radio, kabel-tv, kortbølge, teledata, bevaring, juridiske forhold m.v. Betænkning nr. 1029. Statsministeriet

Mediestøtteudvalget (2011). Demokratistøtte Fremtidens offentlige mediestøtte. Rapport fra Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte. København: Styrelsen for Bibliotek og Medier

Medieudvalget (1996). Betænkning om medierne i demokratiet. (Medieudvalgets betænkning nr. 4). Betænkning nr. 1320, 1996. København: Statsministeriets Medieudvalg

Mortensen, Frands (2008). Public service i netværkssamfundet. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Puppis, Manuel (2010). “Media Governance: A New Concept for the Analysis of Media Policy and Regulation”. Communication, Culture & Critique, 3 (2), s. 134-149

Sepstrup, Preben (2004). “Fra medieforskning til såkaldt medieforskning – en model til beskrivelse af mediestrukturen”. I: Bruun, Hanne; Frandsen, Kirsten & Jauert, Per (red.). Forskning i mediepolitik – mediepolitisk forskning. Aarhus: Forlaget Modtryk

Siune, Karen (1984). Politik og medier. Aarhus: Politica

Syvertsen, Trine (2004). Mediemangfold. Styring av mediene i et globalisert marked.. Fredrikstad: IJ forlag

Syvertsen, Trine; Enli, Gunn; Mjøs, Ole J. & Moe, Halvard (2014). Media Welfare State: Nordic Media in the Digital Era. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press

Søndergaard, Henrik (2014). “Når en fælles fjende er den bedste ven i nøden”. Nordicom-Information, 36, s. 65-72

Søndergaard, Henrik & Helles, Rasmus (2012). “Danish media policy”. I: Psychogiopoulou, Evangelia (red.). Understanding Media Policies: A European Perspective. New York/Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 70-80

Søndergaard, Henrik & Helles, Rasmus (2014). “Media Policy and new regulatory systems in Denmark”. I: Psychogiopoulou, Evangelia (red.). Media Policies Revisited: The Challenge for Media Freedom and Independence. New York/Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 41-53

Thomsen, Niels (1975). Hvad er kommunikationspolitik. Pressens Årbog, s. 9-44