Mediepanik

Mediepanik Når et nyt medium dukker op, giver det ofte anledning til bekymring og diskussioner. Når denne bekymring forvandles til intense, følelsesmæssige reaktioner, kan de betegnes som mediepanikker (Drotner 1999). Mediepanikker har hovedsageligt været relateret til børn og unge. Et historisk perspektiv på mediepanikkerne viser, at de har været præget af de samme træk, netop […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Holm Sørensen 1995

Reference

Boëthius, Ulf (1989). När Nick Carter drevs på flykten.  Kampen mot smutslitteraturen i Sverige 1908-1909. Stockholm: Gidlunds

Cohen, Stanley (1972). Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers. London: McGibbon & Kee [3. udg. London: Routledge, 2002]

Dahlquist, Ulf (1998). Större våld än nöden kräver? Medievåldsdebatten i Sverige, 1980-1995. Umeå: Boréa

Drotner, Kirsten (1999). Unge, medier og modernitet – pejlinger i et foranderligt landskab. København: Borgen

Frykman, Jonas (1988). Dansbaneeländet. Ungdom, populärkulturen och opinionen. Stockholm: Natur och Kultur

Holm Sørensen, Bigitte m.fl. (1995). Medievold – børn og unge. (Kulturprofilen). København: Kulturministeriet [Udvalg vedrørende Film-, TV- og Videovold, Susanne Boe (red.)]