Medieombudsmand

Medieombudsmand En medieombudsmand er ansat i en nyhedsorganisation. Ombudsmanden har ansvar for at modtage og behandle klager eller andre former for kommentarer fra befolkningen. Ombudsmanden har selvstændig kompetence til at beslutte, om klagen er berettiget og kan også komme med forslag til, hvordan hovedredaktøren skal afklare den enkelte sag. Medieombudsmanden skriver ofte en klumme i […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Arjen van Dalen
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Evers 2012, Nolan & Marjoribanks 2011, Van Dalen & Deuze 2006, Ørberg 2007

Reference

Bredal, Bjørn (2001). Læsernes redaktør: Et spørgsmål om troværdighed. (De små grå, 3). København: Politikens Forlag

Craft, Stephanie; Vos, Tim P. & Wolfgang, J. David (2015). “Reader comments as press criticism: Implications for the journalistic field.” Journalism: E-publication ahead of print (eftersendes)

Evers, Huub (2012). “The news ombudsman: Lightning rod or watchdog?” Central European Journal of Communication, 2 (5), s. 224-242

Nolan, David & Marjoribanks, Tim (2011). “’Public editors’ and media governance at The Guardian and The New York Times.” Journalism Practice, 5 (1), s. 3-17

Van Dalen, Arjen & Deuze, Mark (2006). “Readers’ advocates or newspapers’ ambassadors? Newspaper ombudsmen in the Netherlands.” European Journal of Communication, 21 (4), s. 457-475

Ørberg, Esben (2007). Den indre vagthund. En form for selvjustits i medierne. Studie af medieombudsmænd. Århus: UPDATE. Tilgængelig fra <http://130.225.180.61/denindrevagthund>